reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Cennik > Taksa notarialna w 2021 r.

Taksa notarialna w 2021 r.

Taksa notarialna w 2021 r. nie uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Jakie rozporządzenie zawiera stawki taksy notarialnej? Jak ją obliczyć?

Taksa notarialna – rozporządzenie

Maksymalne stawki taksy notarialnej oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej >>>

Taksa notarialna – kalkulator

Sporym ułatwieniem dla obliczenia taksy notarialnej może być kalkulator dostępny TUTAJ >>>

Jak obliczyć taksę notarialną?

W określonych przypadkach stawki określone są kwotowo. W pozostałych zaś – maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Należy pamiętać, iż przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

  • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
  • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
  • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
  • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
  • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
  • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
  • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
  • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

Poza powyższymi sytuacjami za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę/strony czynności. Uwzględnia się przy tym zasady przewidziane w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną przyjmuje się stawkę określoną w poniższej tabeli:

Tabela 1.

Maksymalna stawka w zależności od wartości

do 3000 zł

100 zł;

powyżej 3000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

powyżej 2 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

W określonych w rozporządzeniu przypadkach maksymalne stawki określa się w części.

½ stawki określonej w powyższej tabeli wynosi maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy umowę deweloperską.

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki.

W przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w tabeli powyżej.

Kolejne zestawienia prezentują maksymalne stawki za sporządzenia aktu notarialnego w poszczególnych sprawach.

Tabela 2.

Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego

umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

600 zł

umowę majątkową małżeńską

400 zł

testament

50 zł

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200 zł

odwołanie testamentu

30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo

do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

Tabela 3.

Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu

zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w powyższych punktach albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

1000 zł

dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki

jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w tabeli 1. przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego

niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł

za sporządzenie innego protokołu

200 zł.

Zobacz również: Taksa notarialna a VATpodatek zawarty w wynagrodzeniu notariusza

Taksa notarialna 2021 – spadek

Poniższa tabela prezentuje maksymalne wartości dla poszczególnych czynności związanych z dziedziczeniem.

Tabela 4.

Maksymalna stawka

za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

50 zł

za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym

100 zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100 zł

za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności określonych w dwóch poniższych wierszach oraz sporządzenia wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu

400 zł

za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia

100 zł

za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem

50 zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego

50 zł

za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

50 zł

za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego

100 zł

za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego

50 zł

Ile kosztuje odpis aktu notarialnego?

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Należy pamiętać, iż stawki są wyższe, gdy czynności dokonujemy poza kancelarią notarialną.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

1. w porze dziennej – 50 zł,

2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Taksa notarialna w 2021 r./Fot. Shutterstock
Taksa notarialna w 2021 r./Fot. Shutterstock

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama