Kategorie

Inne

21 sie 2021
17 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Fotoradar w śmietniku a mandaty za prędkość

Umieszczenie fotoradaru w śmietniku jest niezgodne z właściwym użytkowaniem urządzenia.

Ocena z religii wliczy się do średnej ocen

Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki jest zgodne z Konstytucją uznał w dniu 2 grudnia 2009 roku Trybunał Konstytucyjny.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


ETPCz jest międzynarodową instytucją, która rozpoznaje skargi dotyczące naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

PIT złożysz również przez Internet

Nowelizacja ordynacji podatkowej umożliwił składanie deklaracji podatkowych
za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym

ZTM nie ma prawa gromadzić danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w celu umieszczania ich na kartach miejskich jest bezprawne-uznał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem stojącym na straży wolności i praw obywatelskich, który ma badać, czy nie doszło do naruszenia prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Staż ubezpieczeniowy z dwóch krajów można łączyć


Po wejściu w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą można sumować staż ubezpieczeniowy z obu państw, nie jest przy tym istotne czy zamieszkujemy w Polsce, Kanadzie, czy w innym kraju.

Wszystko o obowiązku meldunkowym

Każdy obywatel Polski jest obciążony obowiązkiem meldunkowym. W różnych okolicznościach musi wskazywać adres stałego, lub czasowego miejsca pobytu.

Dopłaty do kredytów hipotecznych dla bezrobotnych

Osoby, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 roku i złożą wniosek o udzielenie pomocy do końca 2010 roku uzyskają pomoc w spłacie kredytu. Ustawa, która Prezydent Lech Kaczyński podpisał, przewiduje, że państwo będzie udzielało osobom bezrobotnym rocznej pożyczki.