Kategorie

Mądry Polak po szkodzie – przypadki Państwa M.

Prawo./ Fot. Fotolia
Angażowanie dużych środków pieniężnych powinno wzbudzać wzmożoną czujność przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy. Usługi prawnika profesjonalisty - np. Radcy prawnego, powinny być brane pod uwagę przed finalnym zawarciem umowy - celem uniknięcia negatywnych skutków prawnych.

Historia nieudanej inwestycji

Kilka lat temu małżeństwo M. postanowiło spełnić swoje marzenia o zakupie domu jednorodzinnego. Jak w zawsze przy podjęciu tak ważnej decyzji, Państwo M. przestudiowali setki ofert. Oglądali dziesiątki domów. Korzystali z usług pośredników, a nawet biegłego rzeczoznawcy z zakresu budownictwa. Wydawało się, że dopełnili wszelkiej staranności przy wyborze.

Reklama

W końcu podjęli decyzję. Wybrali piękny dom, który miał właśnie powstać na osiedlu budowanym przez jednego z miejscowych deweloperów. Państwo M. zgodnie stwierdzili, że przecież jest to zupełnie pewna transakcja. Osiedle było w trakcie budowy, widać było już fundamenty ich wymarzonego domu.

Prezes z firmy deweloperskiej namawiał ich do wpłacenia całości sumy na dom przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność, bo w ten sposób zyskaliby dodatkowy rabat – 10% od ceny domu. Kwota niby nie była mała, ale Państwo M. musieliby wydać całe swoje oszczędności, trochę się zapożyczyć wśród najbliższej rodziny i jeszcze zaciągnąć niewielki kredyt konsumpcyjny w banku. Jednak po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw” doszli do wniosku, że wpłata całości kwoty w zamian za rabat im się opłaca. Szybko zatem podpisali umowę z deweloperem, z terminem wykonania za sześć miesięcy. Pan M. był typem dociekliwego szczególarza. Raz w tygodniu pojawiał się na budowie, aby podziwiać kolejne etapy prac przy ich nowym siedlisku.

Po kilku tygodniach zaczęły go jednak dręczyć do wątpliwości. Na budowie nic się nie działo. Nie było widać robotników. Nie było ruchu…

Reklama

Cóż, widocznie przestój, tak przecież w budownictwie bywa. Po trzech miesiącach Pan M. zaczął się jednak poważnie niepokoić, bo w dalszym ciągu jego wymarzony dom, na który wydał oszczędności życia i jeszcze się zapożyczył, nie wyszedł jeszcze ponad przysłowiowy grunt.

Pan M. się jednak nie poddawał. Rozpoczął rozmowy z deweloperem. Tam przez kolejnych kilka tygodni słyszał zapewnienia, że wszystko jest w porządku. Budowa ma wprawdzie „małe” opóźnienie, ale jest to zupełnie normalna sytuacja w naszym kraju: „Pan przecież wie jacy są urzędnicy – rzucają kłody pod nogi uczciwym przedsiębiorcom”, „Rozumie Pan – zima, a jak jest zima, to jest zimno i nie można pracować na budowie ze względów technologicznych. Sorry, taki mamy klimat", "Proszę nas zrozumieć, że bardzo ciężko jest znaleźć uczciwych, niepijących budowlańców, którym chciałoby się pracować w ferie” itp. itd. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. W ten sposób upłynął termin, w którym Pan M miał się wprowadzić do nowego domu wraz z rodziną. Nie mógł już dłużej odwlekać trudnej rozmowy z Panią M., ta bowiem kategorycznie domagała się odwiedzenia budowy. To, co tam zastała, nie nastroiło jej jednak pozytywnie wobec małżonka, a już tym bardziej wykonawcy. Jak potrafią być zdeterminowane kobiety w trudnej sytuacji – to temat wielu rozpraw psychologicznych. Pani M. zebrała siły i udała się do biura budowy. Tym razem nie zastała tam nikogo. Podobnie było w biurze dewelopera. Zniknął nawet szyld… Telefony były głuche. Podobna sytuacja miała miejsce przez kilka kolejnych dni. Póki co, cały swój stres wyładowywała na mężu, który cierpliwie przyjmował łajania żony. W końcu Pani M. poprzez portale społecznościowe skontaktowała się z innymi nabywcami domów na tym „cudownym osiedlu”. Okazało się, że wszyscy mają podobne problemy.

Co więcej, przyszło do nich pismo z jednego z banków z informacją, że działka budowlana, na której miał stać ich wymarzony dom, a nawet jego fundamenty – jedyny efekt prac budowlanych – wcale nie należą już do dewelopera, ale stanowią od 2 tygodni własność banku, który udzielił deweloperowi kredytu z zabezpieczeniem w postaci przewłaszczenia nieruchomości, a ten nie spłacając na czas zobowiązania kredytowego, utracił bezpowrotnie własność gruntu, na którym miało powstać osiedle. Dodatkowo Pani M. z forum poszkodowanych przez nieuczciwego dewelopera dowiedziała się, że sąd właśnie ogłosił upadłość likwidacyjną dewelopera i że w firmie jest syndyk, który do tej pory nie znalazł żadnego majątku, który można by spieniężyć na rzecz wielomilionowych długów oszusta. Katastrofa,a nawet istny życiowy „Sajgon”.

Co robić? Oszczędności życia, kredyt bankowy, pożyczki u rodziny… Państwo M. postanowili wreszcie skontaktować się z profesjonalistą. Poszli do radcy prawnego specjalizującego się w prawie budowlanym.

Radca prawny wyjaśnił im, że umowa, którą podpisali, była bardzo nieuczciwa i jednostronna. W ogóle nie zabezpieczała ich potrzeb, skupiając się jedynie na interesach dewelopera. Nie sprawdzili także wiarygodności, rzetelności i kondycji finansowej dewelopera, jego obciążeń finansowych, stanu prawnego gruntów, na których miało być wybudowane osiedle, a także decyzji o pozwoleniu na budowę i uzgodnień z dostawcami mediów, np. prądu, gazu i wody. Umowy przedwstępnej z deweloperem (co w tej sytuacji było dla profesjonalisty oczywiste) celowo nie sformułowano w formie aktu notarialnego, ograniczając się jedynie do zwykłej formy pisemnej – takich „kruczków” było jeszcze więcej. To wszystko spowodowało, że Państwo M. znajdowali się w niezwykle trudnej sytuacji prawnej, finansowej i życiowej.

A wydawało się, że Państwo M. dopełnili najwyższej staranności przy realizacji swoich marzeń: wnikliwa analiza ofert, pośrednicy, długotrwałe oglądanie domów i projektów, pomoc rzeczoznawcy budowlanego, rozpytywanie znajomych. Zabrakło tylko jednego – profesjonalnej analizy prawnej umowy, stanu nieruchomości i innych dokumentów związanych z inwestycją. Koszt takiej usług jest niewielki w stosunku do wartości domu, pozwala jednak uchronić nabywcę przed niepowetowanymi stratami.

Mądry Polak po szkodzie. Teraz Państwo M. – już z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, radcy prawnego – dochodzą od prezesa i właściciela nieuczciwej firmy deweloperskiej swoich praw przed sądem i renegocjują z bankiem umowę kredytu. Całego stresu i nieszczęścia można było uniknąć dzięki kilku godzinom pracy radcy prawnego. Po prostu współpracując z radcą prawnym.

Kim jest Radca prawny ?

Radca prawny to profesjonalista, któremu mogą Państwo powierzyć wszystkie sprawy wymagające znajomości prawa i doświadczenia w jego stosowaniu.

Radca prawny poprowadzi Państwa sprawy:

 • w sądzie (w tym: spadkowe, rozwodowe, rodzinne, o alimenty, podział majątku, odszkodowania za wypadki i inne szkody, spory z pracodawcą, nieuczciwym sprzedawcą, kontrahentem, o zapłatę – gdy Państwo domagacie się jakichś kwot, ale też gdy żądane są one od Państwa, administracyjne, dotyczące państwowych rejestrów, w tym ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego, z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami mediów, ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi, ze sprzedawcami internetowymi, dotyczące prawa ochrony konkurencji i konsumentów);
 • w każdym urzędzie, gminie lub powiecie (w tym: wszystkie sprawy administracyjne, dotyczące wydanych decyzji, podatkowe, budowlane, związane z opłatami, karami i grzywnami, dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkich zasiłków lub emerytur albo rent w ZUS i KRUS, sprawy wniosków, zgód, pozwoleń, zezwoleń i koncesji, dotyczące użytkowania wieczystego oraz opłat z nim związanych, związane z zezwoleniami na wycinkę drzew i sprzedaż napojów alkoholowych, których przedmiotem są należne od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego odszkodowania, w tym za wywłaszczenie i obniżenie wartości majątku, sprawy zwrotu znacjonalizowanego majątku);
 • dotyczące odszkodowań od ubezpieczycieli, szpitali, lekarzy za szkody na osobach lub mieniu;
 • z kontrahentami;
 • w Państwa przedsiębiorstwie, spółce, firmie;
 • związane z zamówieniami publicznymi;
 • dotyczące mieszkań, czynszów i wypowiedzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i lokalach gminnych;
 • dotyczące wstąpienia w stosunek najmu gminnego lokalu;
 • przed wszelkimi organami orzekającymi i organami administracji, sądami polubownymi i dyscyplinarnymi oraz arbitrażem – np. w sprawie zasiłków, emerytur i rent, przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych;
 • w mediacji sądowej i pozasądowej.

Radca prawny wesprze Państwa w sprawach związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Oceni umowę z deweloperem, kontrahentem, przeanalizuje ustalony podział majątku, pismo z urzędu, wezwanie do zapłaty, wydaną decyzję, otrzymany wyrok, pomoże złożyć reklamację lub napisać wniosek, załatwi wszelkie sprawy sądowe i urzędowe, napisze umowę, odwoła się od wypowiedzenia umowy o pracę, pomoże zatrudnić albo zwolnić pracownika, zabezpieczy wszelkie roszczenia, sporządzi pismo procesowe, odwoła się od niekorzystnego wyroku sądu lub orzeczenia innego organu, oceni szanse powodzenia sprawy na podstawie dokumentów lub akt sądowych, udzieli porady prawnej, doradzi jak zarządzać majątkiem, zoptymalizować obciążenia podatkowe, opracuje umowę spółki i zarejestruje spółkę w KRS, opracuje albo zaopiniuje wszystkie dokumenty niezbędne przedsiębiorcy, poprowadzi wszystkie sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w urzędach, przed wszelkimi organami orzekającymi i organami administracji, sądami polubownymi i dyscyplinarnymi oraz arbitrażem.

Uprawnienia Radcy prawnego

Uprawnienia radcy prawnego dają nam pełne prawo do reprezentowania naszych klientów przed wszystkimi sądami (powszechnymi i administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, sądownictwem europejskim i unijnym), urzędami, organami orzekającymi i organami administracji, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, sądami polubownymi i dyscyplinarnymi, arbitrażem, organami mediacyjnymi  we wszystkich rodzajach spraw.

UWAGA! Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni będą mogli pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Etyka i tajemnica zawodowa

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jest obowiązany do przestrzegania prawa oraz restrykcyjnych zasad etyki regulowanych Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, w tym do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Dlatego Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowi, że:

„Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez radcę prawnego informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia. (…)".

Powierzając swoje sprawy radcy prawnemu możecie Państwo mieć pewność, że pozostaną one poufne.

Gdzie znaleźć Radcę prawnego ?

Wyszukiwarka radców prawnych prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie:

http://www.szukajradcy.pl/

Pamiętajmy, że radcowie prawni prowadzą kancelarie - samodzielnie lub wspólnie z innymi radcami prawnymi lub ew. adwokatami.

Radca prawny to dobry wybór w każdej sprawie!

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.