reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Przemoc w rodzinie > Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika

Do poddania się leczeniu w stacjonarnym albo niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego można zobowiązać osoby, których uzależnienie od alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich lub uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Sąd orzeka o takim obowiązku w postępowaniu nieprocesowym.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokuratora. Zainteresowany członek rodziny osoby uzależnionej od alkoholu nie może więc sam bezpośrednio zwrócić się z takim wnioskiem do sądu. Osoba taka musi się zwrócić z wnioskiem do wspomnianych wyżej organów, a wniosek taki jest zwolniony z opłat.

Stosownie do art. 24 ustawy osobę uzależnioną od alkoholu, której uzależnienie od alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich lub uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania ewentualnego rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie to – zgodnie z art. 25 ustawy kieruje komisja do przeciwdziałania alkoholizmowi właściwa według miejsca zamieszkani a osoby ubezwłasnowolnionej.

Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora. Osoba, wobec której został ustanowiony nadzór ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń.

Orzekając obowiązek poddania się przymusowemu leczeniu Sąd wzywa taką osobę do stawienia się we wskazanym dniu i zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem, że w razie odmowy dobrowolnego stawienia się na leczenie może zostać użyty przymus w celu doprowadzenia takiej osoby. Osoba taka jest również zobowiązana poddać się regulaminowi placówki leczniczej. Przymusowe doprowadzenie takiej osoby dokonuje Policja.

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo jak tego wymaga cel na jaki zostało ustanowione. Obowiązek ten nie może jednak trwać dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu w tej kwestii.

W czasie trwania obowiązkowego leczenia sąd może po zasięgnięciu opinii placówki leczniczej zmienić swoje wcześniejsze postanowienia zmieniając sposób i zakres leczenia (np. zmieniając ośrodek ze stacjonarnego na niestacjonarny).

O ustaniu obowiązku przed upływem 2-letniego terminu decyduje sąd. Ponowne zastosowanie przymusowego leczenia wobec tej samej osoby nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia ostatniego leczenia.

Jeśli sąd orzekający o obowiązku poddania się leczeniu uzna, że zachodzą podstawy do ubezwłasnowolnienia takiej osoby – zawiadamia o tym właściwego prokuratora.

Źródło: www.forum.prawnikow.pl

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Butelka Soave
Butelka Soave

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama