reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zasiłek celowy w 2021 r. – ile wynosi i jak dostać?

Zasiłek celowy w 2021 r. – ile wynosi i jak dostać?

Jak otrzymać zasiłek celowy w 2021 r.? Jakie kryteria należy spełnić? Prezentujemy najważniejsze informacje oraz wzór wniosku o świadczenie.

Co to jest zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Może być on przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Na co zasiłek celowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również:

  • w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego;
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kto może dostać zasiłek celowy?

Aby otrzymać zasiłek celowy, należy co do zasady spełniać kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;

Zasiłek celowy

  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

- może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy – jaka kwota?

Przepisy nie określają wysokości zasiłku celowego. Wpływ na kwotę świadczenia ma sytuacja materialna osoby która wnioskuje o wsparcie oraz możliwości finansowe danej gminy.

Należy również pamiętać, iż niekiedy organ pomimo spełniania warunków do otrzymania świadczenia, odmawia przyznania zasiłku celowego. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny „organy administracji przy wydawaniu decyzji w zakresie pomocy społecznej muszą mieć na względzie ograniczenia finansowe, a posiadane fundusze winny rozdzielać sprawiedliwie, stosownie do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych osób. Organy pomocowe działają bowiem w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona i w tak wyznaczonych granicach muszą realizować cele pomocy społecznej. Istniejąca od wielu lat dysproporcja pomiędzy potrzebami społeczeństwa zgłaszanymi w ramach pomocy społecznej, a środkami, którymi dysponują organy administracji, nakazuje akceptację praktyki organów, która prowadzi do limitowania – w granicach obowiązującego prawa – rozmiaru przyznawanych świadczeń, z uwagi na ograniczone środki finansowe i stale rosnącą liczbę osób wymagających wsparcia. Wielkość środków, którymi dysponują organy pomocowe jasno wskazuje, że nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich, nawet uzasadnionych, potrzeb osób uprawnionych do świadczeń (vide: wyrok NSA z 25 maja 2016 r., sygn. akt I OSK 698/16)” (wyrok NSA z 12 grudnia 2020 r., I OSK 1557/20).

Specjalny zasiłek celowy w 2021 r.

W ustawie o pomocy społecznej wskazano jednak wysokość specjalnego zasiłku celowego. Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega zwrotowi.

Jak napisać podanie o zasiłek celowy?

Świadczenia z pomocy społecznej m.in. zasiłki celowe są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Warto pamiętać, iż pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Wniosek można złożyć nie tylko pisemnie, ale również telefonicznie. Podanie kieruje się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Poniżej wzór wniosku o zasiłek celowy:

Wniosek o zasiłek celowy wzór

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 2369);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)

Polecamy serwis: Pomoc społeczna

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zasiłek celowy w 2021 r. – ile wynosi i jak dostać?/Fot. Shutterstock
Zasiłek celowy w 2021 r. – ile wynosi i jak dostać?/Fot. Shutterstock

PIT 2021. Komentarz174.30 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama