| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę wydawana jest na wniosek inwestora, w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia.

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę może być wydana wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie.

We wniosku należy podać:

  • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
  • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic – maksymalnie 5) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach z:

  • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
  • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb – jak w przypadku pozwolenia na budowę).

Do wniosku należy dołączyć również ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy oraz dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) - jeśli minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »