reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

Organ, który wydał decyzję pozwolenia na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przeniesienie pozwolenia na budowę wydawane jest na wniosek nowego inwestora. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowy.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz dane pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu,
 • numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • dane adresata pozwolenia na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisane przez wnioskodawcę,
 • zgodę adresata decyzji o pozwoleniu na budowę na jej przeniesienie na rzecz wnioskodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy - oryginał urzędowo poświadczony odpis (jeżeli działa przez pełnomocnika),
 • jeśli od wydania pozwolenia na budowę minęło ponad 3 lata, do wniosku o jej przeniesienie należy przedłożyć dodatkowo do wglądu, zarejestrowany dziennik budowy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Zobacz portal: Prawnik.pl

Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby wynosi 90 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej decyzje przeniesienia pozwolenia na budowę:

 • wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • dotyczące remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • dotyczące budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowy.
Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowy.

INFORLEX Księgowość i Kadry425.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama