| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Rejestracja samochodu > Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja pojazdu zabytkowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego należy złożyć w Wydziale Komunikacji we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

Pojazd zabytkowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym za pojazd zabytkowy uważa się pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Niezbędne dokumenty

Do rejestracji pojazdu zabytkowego wymagane są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację (formularz do pobrania w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta),
 • dowód osobisty,
 • dowód własności pojazdu zabytkowego,
 • dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą,
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,
 • protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego wydany przez wyżej wymienione podmioty,
 • ubezpieczenie OC,
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce,
 • pisemne upoważnienie i dowód tożsamości osoby upoważnionej — w przypadku działania przez pełnomocnika.

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Pozwolenie czasowe podlega wymianie na dowód rejestracyjny przed upływem wyznaczonego terminu.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Opłaty

Opłaty w Starostwie:

 • za zabytkowe tablice rejestracyjne samochodowe — 100 zł,
 • za wydanie pozwolenia czasowego — 12 zł,
 • za wydanie dowodu rejestracyjnego — 48 zł,
 • za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych — 11 zł,
 • za wydanie nalepki kontrolnej na szybę — 16,50 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, karty pojazdu dla pojazdu samochodowego — po 1 zł każda,
 • pełnomocnictwo — 17 zł.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »