| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Prawo jazdy 2015 > Prawo jazdy 2015 – wzór PKK

Prawo jazdy 2015 – wzór PKK

Numer PKK należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii i przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania. Odebranie numeru poprzedzone jest złożeniem wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Wymogi formalne

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, powinna złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

- dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości),

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 lub T),

- kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

ponadto gdy jest to wymagane:

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

- w przypadku cudzoziemca kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,

- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

- pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Miejsce złożenia wniosku

Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy skompletuje niezbędne dokumenty, powinna zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Starostwo ma 2 dni robocze na wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę i nadanie 20 cyfrowego numeru PKK.

Po złożeniu powyższych dokumentów osoba ubiegająca się o prawo jazdy otrzyma unikalny, 20 cyfrowy numer PKK, np. PKK 93612 51232 00076 00056).

Po otrzymaniu numeru PKK przyszły kursant może udać się do wybranego przez siebie ośrodka. Po okazaniu numeru PKK w ośrodku szkolenia, a następnie w ośrodku egzaminowania, system teleinformatyczny pobierze jego profil, co oznacza, że może podjąć szkolenie. Kiedy kursant ukończy szkolenie, ośrodek szkolenia elektronicznie potwierdzi ten fakt i roześle informację do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, zatem osoba ta będzie mogła zdawać  egzamin na terenie całego kraju.

Pozytywny wynik z egzaminu

W przypadku pozytywnego wyniku z egzaminu, należy dostarczyć do wydziału komunikacji potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Koszt wydania prawa jazdy wynosi: 100 zł oraz opłata ewidencyjna: 0,50 zł. Brak opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czytaj także

Aktualizacja: 14.04.2015

Autor:

aplikant radcowski

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawo jazdy 2015 – wzór PKK. /Fot. Fotolia
Prawo jazdy 2015 – wzór PKK. /Fot. Fotolia

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »