| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Kim jest interwenient

Kim jest interwenient

W niektórych procesach cywilnych obok stron występują inne podmioty. Najczęściej są to interwenienci. Ich prawa i obowiązki są zbliżone do praw i obowiązków stron.

Stronami w procesie cywilnym są tylko powód i pozwany. Powód to osoba składająca pozew. Pozwany to osoba przeciwko której skierowany jest pozew. Interwenient natomiast jest uczestnikiem procesu innym niż strony. Ma większość uprawnień procesowych strony.

W postępowaniu cywilnym można występować jako interwenient główny lub interwenient uboczny

Interwenient uboczny

Interwenientem ubocznym jest osoba która ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron toczącego się już procesu. Interwenientem można zostać aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Jak zatem widać interwenient może włączyć się do sprawy w prawie każdym stadium postępowania.

Zgłoszenie

Interwenient uboczny powinien zgłosić chęć udziału w procesie na piśmie. Pismo te musi doręczyć obu stronom sprawy. W piśmie tym powinien podać do której ze stron przystępuje (czy do powoda czy do pozwanego) oraz wykazać swój interes prawny w rozstrzygnięciu sporu. Razem ze zgłoszeniem interwencji może on dokonać czynności procesowej (np. powołać świadka, przedstawić istotny dowód)

Strony mogą się sprzeciwić wstąpieniu interwenienta do postępowania. Służy temu pismo procesowe nazwane opozycją. Pismo takie trzeba wnieść nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy. Jeżeli strony nie zgłoszą w tym terminie sprzeciwu wtedy interwenient może występować w procesie.

Jeżeli natomiast któraś ze stron wniesie opozycję wtedy sąd musi ją rozpatrzeć. Odbywa się to na rozprawie przed sądem prowadzącym sprawę główną. Sąd oddali opozycję jeżeli interwenient udowodni swój interes prawny w rozstrzygnięciu sporu. Natomiast do czasu rozpatrzenia przez sąd opozycji interwenient bierze udział w sprawie. Jeżeli opozycja zostanie utrzymana wtedy czynności dokonane przez interwenienta są nieważne i uważa się je za niebyłe.

Uprawnienia interwenienta

Interwenient może dokonywać wszystkich czynności przewidzianych dla strony. Może więc zgłaszać wnioski dowodowe, w tym powoływać świadków, składać wyjaśnienia, brać udział w rozprawach, zadawać pytania świadkom, składać pisma procesowe. Ponadto interwenienta sąd informuje o terminach rozpraw i posiedzeń, doręcza mu pisma procesowe oraz orzeczenia. Za zgodą stron interwenient może wejść na miejsce strony do której przystąpił.

Ważne jest jednak, że czynności podejmowane przez interwenienta nie mogą być sprzeczne z czynnościami dokonywanymi przez stronę do której przystąpił.

Interwencja główna

Różni się ona od interwencji ubocznej. Interwenient główny wytacza proces obydwu stronom toczącego się procesu, a nie opowiada się po którejś z nich. Interwencję główną można wytoczyć aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

Po wniesieniu interwencji głównej toczy się nowa sprawa, której jedną stroną jest interwenient główny a drugą powód i pozwany. Warto również wiedzieć, że powód i pozwany są współuczestnikami materialnymi, koniecznymi i jednolitymi w nowym postępowaniu.

Podsumowanie

W postępowaniu cywilnym mogą brać udział nie tylko strony. Obok nich w sprawie może brać udział prokurator, inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy, organizacja społeczna, a także rzecznik praw konsumenta jak również interwenient. Warto jednak wiedzieć, że podmioty te nie są stronami i nie przysługują im wszystkie prawa przewidziane dla stron.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »