Kategorie

Czy do regulaminu wynagradzania jednostki samorządowej można wprowadzić inne zasady rekompensowania nadgodzin niż ogólnie obowiązujące

Czy do regulaminu wynagradzania jednostki samorządowej można wprowadzić inne zasady rekompensowania nadgodzin niż ogólnie obowiązujące /fot. Fotolia
Czy do regulaminu wynagradzania jednostki samorządowej można wprowadzić inne zasady rekompensowania nadgodzin niż ogólnie obowiązujące /fot. Fotolia
Jesteśmy jednostką samorządową. Chcemy wprowadzić zarządzenie, zgodnie z którym za pracę w godzi­nach nadliczbowych pracownikom będzie przysługiwał wyłącznie czas wolny w tym samym wymiarze, wykorzystywany do końca okresu rozliczeniowego. Jako uzasadnienie naszej decyzji chcemy powołać możliwość kształtowania, w regulacjach wewnętrznych, sytuacji finansowej pracowników w zakresie przysługujących im składników wynagrodzenia. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

Nie. Pracodawca samorządowy nie może ograniczyć pracownikom swobody wyboru sposobu rekom­pensaty pracy nadliczbowej.

Zarządzenie, w którym zostałaby wyłączona możliwość dokonania przez pracownika wyboru formy rekompensaty pracy w nadgodzinach, należy uznać za niezgodne z prawem. Pogarsza ono sytuację pra­cownika w stosunku do tego, co wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Taka we­wnętrzna regulacja byłaby zatem nieważna. Nie można przyjąć, że możliwe byłoby zastosowanie takiego rozwiązania na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, wskazującego na uprawnienie pracodawcy samorządowego do ustalania w regulaminie wynagradzania warunków wynagradzania za­trudnianych pracowników. Przy kształtowaniu zasad wynagradzania nie można bowiem wyłączać podsta­wowych zasad prawa pracy, czyli m.in. odpłatności za wykonaną pracę. Do regulaminu wynagradzania pracodawca mógłby natomiast wprowadzić regulacje korzystniejsze niż obowiązujące przepisy, np. przy­znając prawo do dodatków za pracę nadliczbową w określonej wysokości.

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera odrębną od przepisów Kodeksu pracy regulację doty­czącą rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi samorządowemu za wykonywa­nie takiej pracy przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Czas wolny - na wniosek pracownika - może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

Zobacz serwis: Prawa pracownika

Zatem za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownikom samorządowym przysługuje tylko wynagrodzenie, bez dodatku. Potwierdził to m.in. Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie z 29 maja 2009 r.:

(...) Pracownikowi samorządowemu wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych na po- RM lecenie przełożonego co do zasady przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny. Obowiązu­jące regulacje nie przewidują dodatków ani 50%, ani 100% za godziny nadliczbowe. A zatem pracownikowi samorządowemu za pracę w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie, a nie dodatek (...).

Natomiast czas wolny za nadgodziny jest udzielany w takim samym wymiarze (czyli 1 godzina wolna za 1 godzinę nadliczbową).

Krzysztof T. jest młodszym księgowym w urzędzie gminy, zatrudnionym na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 1700 zł. W grudniu 2014 r. pracownik przez 10 godzin pracował w godzinach nadliczbowych. Krzysztof T. jako formę rekompensaty wybrał wynagrodzenie. Takie postępowanie pracownika jest prawidłowe.

Ponieważ prawo wyboru sposobu rekompensaty przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przyznają pracownikowi, to - inaczej niż na podstawie Kodeksu pracy - pracodawca nie może ani naka­zać odebrania nadgodzin, gdy nie chce za nie płacić, ani odrzucić wniosku pracownika o udzielenie czasu wolnego, gdyby wolał on rozliczyć się w ten sposób. Wynika to wprost z użycia określenia „według jego wyboru", odnoszącego się do uprawnienia przypisanego pracownikowi. Pracodawca jest więc związany decyzją pracownika w tym zakresie, ale ma wpływ na wybór terminu odbioru czasu wolnego. Z ustawy o pracownikach samorządowych nie wynika, że pracownik ma możliwość narzucenia terminu wykorzy­stania czasu wolnego za pracę nadliczbową.

Podstawa prawna:

 • art. 129, art. 151-1514, art. 178 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz.1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
 • art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1199
 • art. 29, art. 30 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 269; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1199
 • art. 39, art. 42 ust. 2-4, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: 100 pytań o wynagrodzenia
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.