| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inne

Inne

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Aktualizacja: 25.03.2012

Zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Bardzo często są one umieszczone w samej umowie, jednakże w przypadku braku odpowiednich postanowień umownych w tym względzie obowiązywać będą przepisy kodeksu pracy. Sprawdź zatem od czego zależy długość terminów wypowiedzenia. »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Aktualizacja: 25.03.2012

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresów wypowiedzenia może nastąpić z winy samego pracownika, jak i ze względu na wyjątkowe okoliczności stanowiące przeszkodę w jej wykonywaniu zaistniałe po stronie pracownika lub pracodawcy. »

Spory wynikłe ze stosunku pracy

Aktualizacja: 25.03.2012

Podstawowym prawem pracownika w przypadku naruszenia jego praw wynikających ze stosunku pracy jest możliwość dochodzenia roszczeń z umowy o pracę na drodze sądowej. »

Charakterystyka systemów czasu pracy

Aktualizacja: 25.03.2012

System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Kodeks Pracy wprowadził wiele rodzajów systemów czasu pracy. Sprawdź czym charakteryzują się niektóre modele! »

Ustalenie wymiaru urlopu- jak to zrobić?

Aktualizacja: 25.03.2012

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to zostało zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdź zatem ile dni i za jaki okres pracy urlop się należy! »

Praca w trakcie urlopu bezpłatnego

Aktualizacja: 12.04.2010

Część pracowników przebywających na bezpłatnym urlopie chciałaby podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe. Czy mają do tego prawo? »

Prawa pracownika - urlop wypoczynkowy

Aktualizacja: 12.04.2010

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. »

Sąd pracy i zawieszenie postępowania

Aktualizacja: 12.04.2010

Na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd może zawiesić postępowanie, czyli wstrzymać bieg postępowania z możliwością jego późniejszego podjęcia. »

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Aktualizacja: 12.04.2010

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie chce udzielić pracownikowi należnego mu urlopu. Czy może ulec on przedawnieniu? »

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura

Aktualizacja: 12.04.2010

Konstrukcja emerytury wcześniejszej uzależnia nabycie prawa do tego świadczenia od uprzedniego złożenia stosownego wniosku przez zainteresowanego. Zasadniczo prawo do niej przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. »

Jak powinno być dokonana zmiana warunków pracy lub płacy

Aktualizacja: 07.04.2010

W umowie o pracę muszą być określone: strony umowy, a więc pracodawca i pracownik, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy. Do tych ostatnich należą między innymi rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej wykonywania wynagrodzenie z określonymi jego składnikami, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. »

Kiedy uzyskamy rentę ubezpieczeniowo – odszkodowawczą

Aktualizacja: 16.03.2010

Aby móc uzyskać rentę muszą wystąpić okoliczności, w wyniku których powstaje roszczenie poszkodowanego. Konieczną przesłanką do uzyskania renty w następstwie danych okoliczności jest szkoda w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów. »

Umowy na czas określony na krótszy okres

Aktualizacja: 11.03.2010

Planowana jest nowelizacja kodeksu pracy, w której przewiduje się ograniczenie możliwości zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 2-4 lata. »

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem i urlop wychowawczy

Aktualizacja: 01.04.2010

Zgodnie z art. 186§1 Kp urlop wychowawczy jest udzielany w wymiarze 3 lat nie dużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. W sytuacji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, pracownik zgodnie z art. 186§2 Kp może skorzystać z dodatkowych 3 lat urlopu ,nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. »

Dyscyplinarne zwolnienie w trakcie wypowiedzenia

Aktualizacja: 04.03.2010

Przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby w okresie wypowiedzenia, pracodawca rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »