Kategorie

Jak ustalić średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika dla sądu

W sytuacji gdy pracodawca i zwolniony pracownik spotykają się w sądzie pracy, często wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o średnim miesięcznym wynagrodzeniu pracownika liczonym jak ekwiwalent za urlop. Pracodawcy niejednokrotnie mają problem z jego wystawieniem.
Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop wysokością odpowiada podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop. Oblicza się je zgodnie z regułami określonymi w par. 14-17 rozporządzenia z 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – uchwała SN z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00, OSNP z 2000 r. nr 22, poz. 806).

Czego się nie wlicza

Ustala się je z wyłączeniem:
• jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
• wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
• gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
• wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
• dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
• wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
• nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
• odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
• wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Samo wynagrodzenie

Mechanizm obliczania średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika zależy od tego, jakie składniki wynagrodzenia przysługiwały mu w trakcie zatrudnienia.
Najprostszy jest w sytuacji, gdy pracownik wynagradzany był w stałej stawce miesięcznej i nie otrzymywał żadnych dodatkowych elementów pensji. W takim przypadku składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należy uwzględnić w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu rozwiązania umowy o pracę.
Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, że np. w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozwiązania umowy o pracę składniki te przysługiwały pracownikowi w innej wysokości (przykład 1).

Wynagrodzenie zmienne

Jeżeli pracownik otrzymywał wynagrodzenie zmienne, określone stawką godzinową, prowizyjną lub akordową, lub gdy otrzymywał o­n inne ruchome składniki wynagrodzenia, wówczas sposób ustalenia średniego miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop przedstawia się odmiennie.
Składniki wynagrodzenia przysługujące mu za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, występujące w zmiennej wysokości, uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę, należy uwzględnić w przeciętnej wysokości z okresu tych 3 miesięcy (przykład 2).
Nieco inaczej przedstawia się ustalenie średniego miesięcznego wynagrodzenia, w sytuacji gdy pracownik otrzymywał zarówno wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej, jak i wynagrodzenie zmienne. W takiej sytuacji należy zsumować element stały pensji z przeciętnym wynagrodzeniem z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę (przykład 3).
Zmienne składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w średniej wysokości wypłaconej (a nie należnej) pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (przykład 4).
Jeżeli pracownikowi przysługiwały premie kwartalne albo półroczne, wówczas należy uwzględnić tylko te składniki, które zostały mu wypłacone przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

3 KROKI
Jak ustalić średnie miesięczne wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop
Umowę o pracę rozwiązano 30 kwietnia 2006 roku. Wynagrodzenie składało się z płacy zasadniczej 1850,00 zł miesięcznie oraz premii kwartalnych. Podczas 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy pracownik otrzymał premie: 700,00 zł, 650,00 zł, 720,00 zł, 690,00 zł.
1 Sumujemy premie kwartalne, otrzymane przez pracownika w okresie 12 miesięcy:
700,00 zł + 650,00 zł + 720,00 zł + 690,00 zł = 2760,00 zł.
2 Ustalamy średnią wysokość premii z tego okresu:
2760,00 zł : 12 miesięcy = 230,00 zł.
3 Sumujemy stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:
1850,00 zł + 230,00 zł = 2080,00 zł.

PRZYKŁAD 1
30 kwietnia 2006 roku została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę. Z dniem 1 kwietnia 2006 roku na mocy porozumienia stron uległa zmniejszeniu płaca zasadnicza pracownika z kwoty 3000 zł na kwotę 2000 zł.
Ponieważ w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownik miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 2000 zł, stanowi o­no podstawę obliczenia ekwiwalentu za urlop, a tym samym jest kwotą średniego miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop.

PRZYKŁAD 2

Pracownik otrzymywał wynagrodzenie określone stawką godzinową 15,00 zł, a umowa o pracę uległa rozwiązaniu 30 kwietnia 2006 roku.
Do ustalenia średniego miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop należy tu przyjąć wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w marcu, lutym i styczniu 2006 roku.
Wynagrodzenie pracownika uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy:
• marzec 2006 roku – 15,00 zł za godz. x 184 godziny = 2760,00 zł,
• luty 2006 roku – 15,00 zł za godz. x 160 godzin = 2400,00 zł,
• styczeń 2006 roku – 15,00 zł za godz. x 176 godzin = 2640,00 zł.

Ustalamy średnie miesięczne wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop:
• sumujemy wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę: 2760,00 zł + 2400,00 zł + 2640,00 zł = 7800,00 zł,
• obliczamy przeciętne wynagrodzenie z okresu tych 3 miesięcy: 7800,00 zł: 3 = 2600,00 zł.
Zatem średnie miesięczne wynagrodzenie tego pracownika wyniosło 2600,00 zł.

PRZYKŁAD 3

Umowa pracownika uległa rozwiązaniu 30 kwietnia 2006r. W trakcie zatrudnienia przysługiwało mu stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2300,00 zł, a oprócz tego zmienna premia miesięczna.
W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę, otrzymał o­n następujące premie:
• marzec 2006 roku – 400,00 zł,
• luty 2006 roku – 350,00 zł,
• styczeń 2006 roku – 380,00 zł.

Ustalamy średnie miesięczne wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop:
• sumujemy premie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę:
400,00 zł + 350,00 zł + 380,00 zł = 1130,00 zł,
• obliczamy przeciętne wynagrodzenie z okresu tych 3 miesięcy:
1130,00 zł : 3 = 376,67 zł,
• sumujemy stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:
2300,00 zł + 376,67 zł = 2676,67 zł.
Średnie miesięczne wynagrodzenie tego pracownika wyniosło 2676,67 zł.

PRZYKŁAD 4

Umowa o pracę z pracownikiem uległa rozwiązaniu 30 kwietnia 2006 roku. Wynagrodzenie tego pracownika płacone było z dołu 10 dnia każdego miesiąca.
W celu ustalenia średniego miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone:
• w marcu 2006 roku za luty 2006 roku,
• w lutym 2006 roku za styczeń 2006 roku,
• w styczniu 2006 roku za grudzień 2005 roku.

Podstawa prawna
• Par. 14-17 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Dorota Twardo
Specjalista ds. kadr i płac, Biuro Usług Audytorskich i Księgowych Lidmar
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • EwaSM
    2021-05-14 09:15:44
    Super wszystko wyjaśnione :)
    0
QR Code
Prawo
1 sty 2000
28 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Brak maseczki i uniewinnienie. Utrwalona linia orzecznicza?

Brak maseczki w miejscu publicznym skutkował dla obywatela grzywną. RPO podkreśla, iż SN uwzględnił kasację wobec utrwalonej linii orzeczniczej.

Obostrzenia na październik 2021 r.

Obostrzenia na październik 2021 r. zawarto w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Aktualne obostrzenia mają zostać przedłużone do 31 października.

Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

1000 plus – dla kogo?

1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Punkty spisowe w placówkach ZUS

Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.