| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Urlopy pracownicze > Jakie zwolnienia od pracy przysługują pracownikom

Jakie zwolnienia od pracy przysługują pracownikom

Na pracodawcy ciąży obowiązek zwolnienia pracownika od pracy w ściśle określonych przez prawo pracy sytuacjach. Związane jest to na przykład z udziałem w sprawie sądowej jako świadek lub udziałem w akcji ratowniczej.

W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika i świadczenie pracy, pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, nie później niż w drugim dniu swojej nieobecności. W miarę możliwości powinien również podać pracodawcy przewidywany okres swojej nieobecności.

Pracownik co do zasady powinien osobiście powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności. Jeśli jest to nie możliwe może tego dokonać przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności.

Zdarzenie

Wymiar zwolnienia

Stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony

Na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

Stawienia się na wezwanie przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organem prowadzącym postępowanie w sprawach o wykroczenia

Na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie

Wykonywanie czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń

Łączny wymiar zwolnień nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego

Udział w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji lub jako strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym toczącym się przed komisją

Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji

Przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych

Na czas niezbędny do dokonania badań lub szczepień ochronnych

Udział w charakterze świadka lub specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli

Na czas niezbędny do wzięcia udziału w postępowaniu

Uczestniczenie w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej

Na czas niezbędny do udziały w działaniach ratowniczych

Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

 

Udział w szkoleniach pożarniczych pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej

Łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego

Udział w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Na czas niezbędny do udziału w akcji ratowniczej

Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

 

Oddanie krwi przez krwiodawcę

Na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowe

Łączny wymiar zwolnień nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu

Uczestniczenie w posiedzeniu rady nadzorczej pracownika będącego członkiem rady nadzorczej

Czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach rady

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna: Paragraf 4 -16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »