| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Rozwody > Mediacja > Mediacja w spawach rozwodowych

Mediacja w spawach rozwodowych

Mediacja w sprawach rozwodowych ma na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia, zaś rolą mediatora jest dążenie do uzyskania zgody pomiędzy stronami konfliktu.

Na jakiej podstawie prowadzi się mediację :
- umowy o mediację (umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody),
- postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Zobacz też: Konkubinat

Kiedy sąd może skierować strony do mediacji:
- jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa,
- także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone, oraz
- w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących:
• zaspokojenia potrzeb rodziny,
alimentów,
• sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
• kontaktów z dziećmi, oraz
• spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron.

Co strony określają w umowie o mediację:
-przedmiot mediacji,
-osobę mediatora albo
- sposób wyboru mediatora.

Zobacz: Darmowa porada prawna

Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, którym może być kurator sądowy, osoba wskazana przez rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, albo stały mediator posiadający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Kto może być mediatorem:
- osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych,
- kuratorzy sądowi,
- osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.

Obowiązki mediatora:
- niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego (wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego),

- z przebiegu mediacji sporządza protokół, (jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego),

- doręcza stronom odpis protokołu,

- po zawarciu ugody niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej ( w razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.z 1964r., Nr 43, poz. 296)

Zobacz też: Mediacja

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »