| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Rozwody > Sprawa rozwodowa > Nieetyczne postępowanie jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego

Nieetyczne postępowanie jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgodnie z kodeksem rodzinnym małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Jakiekolwiek działania,, które naruszające te obowiązki można określić jako nieetyczne postępowanie małżonka. Nieetyczne zachowanie się małżonka zawsze będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Uregulowane w art. 5 kodeksu cywilnego zasady współżycia społecznego stawiają zachowaniu małżonków wobec siebie nawzajem i wobec rodziny drugiego małżonka większe wymagania niż postępowanie ludzi obcych względem siebie.

 W czasie trwania małżeństwa, obowiązuje małżonków wzajemny szacunek i wzajemna pomoc. Zachowanie lub zaniechanie, które w stosunkach między obcymi ludźmi nie byłoby uznawane za naganne, między małżonkami może być uznawane za takie z punktu widzenia trwałości małżeństwa.

Zobacz serwis: Sprawy rodzinne

Osoby, które zamierzają zawrzeć ze sobą związek małżeński, powinny poczuwać się do obowiązku wierności i szczerości. Dlatego też utrzymywanie stosunków seksualnych z osobą trzecią przez jednego z przyszłych małżonków w okresie, gdy łączyły ich już więzy uczuciowe, poprzedzającym bezpośrednio zawarcie przez nich małżeństwa, nie jest zgodne z dobrymi obyczajami.

Wzajemna szczerość, do której obowiązani są małżonkowie, nie sięga tak daleko, żeby obejmowała przeszłość każdego z nich, jeżeli ślady tej przeszłości nie znajdują odbicia w obecnej sytuacji życiowej małżonków.

Obowiązek wzajemnej pomocy szczególnie nabiera na znaczenia w trudnych chwilach życia, w szczególności w przypadku choroby. Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie, a więc wówczas, gdy potrzebuje on specjalnie troskliwej opieki i serdecznego współczucia, z reguły spotyka się ze sprzeciwem moralnym społeczeństwa.

Za nieetyczne postępowanie należy także uznać poniżanie przez współmałżonka godności osobistej drugiego z małżonków, polegające na odmawianiu mu równego poziomu życia w czasie, gdy nie pracował zarobkowo, oraz na szykanowaniu, gdy podjął pracę. Takie zachowanie powinno być traktowane za istotną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zobacz serwis: Rozwody

Za nieetyczne postępowanie oraz ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego należy też uznać zatajenie przed drugim małżonkiem posiadanie dziecka pozamałżeńskiego. Obowiązek szczerości obejmuje bowiem wszystkie fakty z przeszłości z wyjątkiem tych, które nie znajdują już odbicia w istniejącej sytuacji małżonków. Odnosi się to również do uprzedniego zawarcia ślubu wyznaniowego z innym partnerem.

 W orzecznictwie panuje też pogląd, iż osoba, która zawiera związek małżeński z osobą mającą nieletnie dzieci z poprzedniego małżeństwa, jakkolwiek nie sprawuje prawnej pieczy nad nimi, powinna wspólnie ze współmałżonkiem starać się o ich utrzymanie i wychowanie. Złe obchodzenie się przez współmałżonka z dziećmi drugiego małżonka może stanowić ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Także reakcja małżonka w formie ciężkich zniewag na nieodpowiednie zachowanie się drugiego małżonka jest niedopuszczalna i nie można przyjmować w tym zakresie żadnej kompensaty. Oznacza to, że dopuszczalna reakcja na niewłaściwe postępowanie współmałżonka nie może wykraczać poza określone obiektywnie ramy i nie może być w swym natężeniu niewspółmierna w stosunku do wagi przewinienia drugiej strony.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »