reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana z kancelarią prawną, adwokatem lub radcą prawną, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorcy. W umowie strony określają swoje prawa i obowiązki.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną firmy


UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ


Zawarta w dniu …………………….., pomiędzy:


............................................. z siedzibą w ................................, ul. ....................................... nr .............., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr .......................................................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .........................................., reprezentowaną przez:

......................................................... – przewodniczącą Rady Nadzorczej ww. Spółki, która reprezentuje spółkę na podstawie § ..................... statutu tej Spółki, zwanym dalej zleceniodawcą


a


Kancelarią Prawną ………………………………… z siedzibą ………………………………. ul. …………………………………………….. reprezentowaną przez radcę prawnego …………………………………………………………….., zwaną dalej zleceniobiorcą


§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie stałej obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych a zleceniodawca zobowiązuję się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej będzie dokonywane w siedzibie zleceniodawcy.

3.Dokumenty i przygotowane pisma mogą być również przesyłane drogą elektroniczną.

4.Do czasu pracy radcy prawnego wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach oraz czas przygotowywania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi prawnej.

5.W skład stałej obsługi wchodzą m.in. następujące czynności:

-przygotowywanie opinii prawnych na zadany temat, opracowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych, asysta przy rozmowach handlowych, opiniowanie umów, bieżące doradztwo w siedzibie spółki, prowadzenie mediacji w przypadku sporów wewnątrz spółki, zastępstwo przed sądami, organami administracji.

§2

1.Przy wykonywaniu umowy zleceniobiorca będzie używał wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu zlecenia zleceniobiorca w razie konieczności może posłużyć się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Zleceniobiorca ponosi koszty związane z udziałem osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.

2.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej.

3.Zleceniobiorca oświadcza, że z mocy ustawy o radcach prawnych zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Zleceniobiorca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług.

4.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań dla klienta.

§3

1.Opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń pokrywał będzie zleceniodawca. Zleceniobiorca każdorazowo uprzedzi zleceniodawcę o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli zleceniodawca oświadczy, że nie chce ponosić kosztów, czynność nie będzie dokonana.

2.Zleceniobiorca w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje Zleceniodawcę o przysługujących środkach zaskarżenia i wyrazi opinię o zasadności ich wnoszenia.

§4

Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy wykonanie czynności technicznych związanych ze zleceniem np. kserowania dokumentów, wysłania listów poleconych.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama