| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana z kancelarią prawną, adwokatem lub radcą prawną, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorcy. W umowie strony określają swoje prawa i obowiązki.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną firmy


UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ


Zawarta w dniu …………………….., pomiędzy:


............................................. z siedzibą w ................................, ul. ....................................... nr .............., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr .......................................................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .........................................., reprezentowaną przez:

......................................................... – przewodniczącą Rady Nadzorczej ww. Spółki, która reprezentuje spółkę na podstawie § ..................... statutu tej Spółki, zwanym dalej zleceniodawcą


a


Kancelarią Prawną ………………………………… z siedzibą ………………………………. ul. …………………………………………….. reprezentowaną przez radcę prawnego …………………………………………………………….., zwaną dalej zleceniobiorcą


§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie stałej obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych a zleceniodawca zobowiązuję się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej będzie dokonywane w siedzibie zleceniodawcy.

3.Dokumenty i przygotowane pisma mogą być również przesyłane drogą elektroniczną.

4.Do czasu pracy radcy prawnego wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach oraz czas przygotowywania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi prawnej.

5.W skład stałej obsługi wchodzą m.in. następujące czynności:

-przygotowywanie opinii prawnych na zadany temat, opracowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych, asysta przy rozmowach handlowych, opiniowanie umów, bieżące doradztwo w siedzibie spółki, prowadzenie mediacji w przypadku sporów wewnątrz spółki, zastępstwo przed sądami, organami administracji.

§2

1.Przy wykonywaniu umowy zleceniobiorca będzie używał wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu zlecenia zleceniobiorca w razie konieczności może posłużyć się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Zleceniobiorca ponosi koszty związane z udziałem osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.

2.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej.

3.Zleceniobiorca oświadcza, że z mocy ustawy o radcach prawnych zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Zleceniobiorca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług.

4.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań dla klienta.

§3

1.Opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń pokrywał będzie zleceniodawca. Zleceniobiorca każdorazowo uprzedzi zleceniodawcę o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli zleceniodawca oświadczy, że nie chce ponosić kosztów, czynność nie będzie dokonana.

2.Zleceniobiorca w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje Zleceniodawcę o przysługujących środkach zaskarżenia i wyrazi opinię o zasadności ich wnoszenia.

§4

Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy wykonanie czynności technicznych związanych ze zleceniem np. kserowania dokumentów, wysłania listów poleconych.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »