Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Umowa zawierana z kancelarią prawną, adwokatem lub radcą prawną, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorcy. W umowie strony określają swoje prawa i obowiązki.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną firmy

REKLAMA


UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ


Zawarta w dniu …………………….., pomiędzy:


............................................. z siedzibą w ................................, ul. ....................................... nr .............., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr .......................................................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .........................................., reprezentowaną przez:

......................................................... – przewodniczącą Rady Nadzorczej ww. Spółki, która reprezentuje spółkę na podstawie § ..................... statutu tej Spółki, zwanym dalej zleceniodawcą

Dalszy ciąg materiału pod wideo


a


Kancelarią Prawną ………………………………… z siedzibą ………………………………. ul. …………………………………………….. reprezentowaną przez radcę prawnego …………………………………………………………….., zwaną dalej zleceniobiorcą


§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie stałej obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych a zleceniodawca zobowiązuję się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej będzie dokonywane w siedzibie zleceniodawcy.

3.Dokumenty i przygotowane pisma mogą być również przesyłane drogą elektroniczną.

4.Do czasu pracy radcy prawnego wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach oraz czas przygotowywania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi prawnej.

5.W skład stałej obsługi wchodzą m.in. następujące czynności:

-przygotowywanie opinii prawnych na zadany temat, opracowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych, asysta przy rozmowach handlowych, opiniowanie umów, bieżące doradztwo w siedzibie spółki, prowadzenie mediacji w przypadku sporów wewnątrz spółki, zastępstwo przed sądami, organami administracji.

§2

1.Przy wykonywaniu umowy zleceniobiorca będzie używał wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu zlecenia zleceniobiorca w razie konieczności może posłużyć się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Zleceniobiorca ponosi koszty związane z udziałem osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.

2.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej.

3.Zleceniobiorca oświadcza, że z mocy ustawy o radcach prawnych zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Zleceniobiorca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług.

4.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań dla klienta.

§3

1.Opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń pokrywał będzie zleceniodawca. Zleceniobiorca każdorazowo uprzedzi zleceniodawcę o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli zleceniodawca oświadczy, że nie chce ponosić kosztów, czynność nie będzie dokonana.

2.Zleceniobiorca w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje Zleceniodawcę o przysługujących środkach zaskarżenia i wyrazi opinię o zasadności ich wnoszenia.

§4

Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy wykonanie czynności technicznych związanych ze zleceniem np. kserowania dokumentów, wysłania listów poleconych.


§5

Zleceniodawca w razie konieczności będzie ponosił koszty związane z wynagrodzeniem osób trzecich ilekroć ich udziału wymagać będą przepisy (np. biegły rewident, biegły sądowy). Zleceniobiorca każdorazowo uzgodni ze zleceniodawcą potrzebę korzystania z takiej pomocy oraz warunki wynagrodzenia.

§6

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów źródłowych związanych z aktualnie prowadzoną sprawą

2.Zleceniobiorca w miarę potrzeby może żądać innych dokumentów od zleceniodawcy.To samo dotyczy dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii lub aktu prawnego.

3.Zleceniodawca odpowiada za prawdziwość i rzetelność oraz terminowość przekazanych zleceniobiorcy dokumentów.

4.Zleceniodawca w przypadku zlecenia Zleceniobiorcy prowadzenia sprawy przed sądem o zapłatę zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zleceniobiorcę o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika lub komornika, który egzekwuje od dłużnika należność. W przypadku zaniechania tego obowiązku zobowiązany będzie do zwrotu już poniesionych przez zleceniobiorcę kosztów.

§7

Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia zleceniobiorcy:

 1. Zleceniodawca za opisane w §1 umowy czynności lub też za gotowość do ich świadczenia będzie płacił kwotę ……………zł ( ………….) brutto miesięcznie.
 2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury VAT.
 3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Faktura będąca podstawą zapłaty może być również przesłana pocztą – listem poleconym na adres siedziby zleceniodawcy, co uznane będzie za skuteczne doręczenie.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

§8

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego

§9

1.Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać zleceniobiorcy wszelkie informacje dotyczące dłużników i mające wpływ na możliwość prowadzenia przeciw niemu egzekucji.

2.Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę o stanie spraw w toku sporządzając na życzenie Zleceniodawcy okresowe raporty o stanie spraw sądowych i egzekucyjnych.

§10

Po zakończeniu umowy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z jej wykonywaniem.

§11

 Strony zobowiązują się ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać w drodze polubownej.

§12

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.ZLECENIODAWCA                                                                       ZLECENIOBIORCA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną firmy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ogródki działkowe w cenie. Czy na RODOS można mieszkać cały rok?

  Nawet 300 tys. zł trzeba zapłacić za ogródek działkowy z budynkiem w Poznaniu! I to mimo, że takiej działki nie można kupić, ale jedynie nabyć prawo do korzystania z niej. Nie można na niej także mieszkać przez cały rok! A o to często pytają notariusza zainteresowani kupnem takiej działki, a seniorzy o możliwość zapisania nieruchomości wnukom bądź przyjaciołom. 

  Jaka wysokość diet dla członków komisji wyborczych przy jednoczesnych wyborach i referendum?

  Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na problem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Jak wskazuje, podczas wyborów parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego będą one takie, jak podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego. „Przy jednoczesnych wyborach i referendum członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mieli jednak tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy, jak przy samych wyborach - podkreśla RPO.

  Inflacja w II połowie 2023 r. i kolejnych latach. Jaka?

  Zdaniem RPP inflacja w II połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać. Sprawdź szczegóły!

  1200 zł dla ucznia za napisanie opowiadania, reportażu lub pamiętnika. Prace można składać do 15 listopada 2023 r.

  Nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu pod patronatem MEiN „This Game of Mine”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2023 r. Uczeń może otrzymać nawet 1200 zł, a nauczyciel 3000 zł.

  REKLAMA

  Kredyty frankowe. Prawa frankowiczów – pracowników banków

  Zapadł właśnie kolejny korzystny wyrok TSUE  dla „frankowiczów” w sprawie polskiej. Czy pracownicy banków, którym banki udzieliły tzw. kredytów frankowych, mogą domagać się ich unieważniania przez sąd?

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Kto może głosować przez pełnomocnika, a kiedy nie jest to możliwe? Czy prawo określa wymagania, dla osoby, ktora chce zostać pełnomocnikiem?

  4000 zł z ZUS po śmierci członka rodziny. Komu i kiedy przysługuje zasiłek

  O 4000 zł zasiłku pogrzebowego wnioskować mogą członkowie rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Nie jest to jednak jedyna grupa, która może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Zasiłek przysługuje również osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

  Głosowanie korespondencyjne

  Głosowanie korespondencyjne zaliczane jest przez Kodeks wyborczy do głosowania osobistego. Kto może głosować korespondencyjnie? Gdzie nie jest to możliwe? Co zawiera tzw. pakiet wyborczy?

  REKLAMA

  Norma Euro 7. Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie projektu

  Wprowadzenie normy Euro 7. Rada UE przyjęła w swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego homologacji pojazdów i silników. Celem projektu jest obniżenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze w transporcie drogowym.

  Wybory 2023. Jak sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

  Jakie nasze dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)? Możemy to sprawdzić online lub zamówić informację w urzędzie.

  REKLAMA