reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa kredytowa - WZÓR UMOWY

Umowa kredytowa - WZÓR UMOWY

Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kredytowa


UMOWA KREDYTU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


Bankiem ................................ S.A. Oddział w .............................., reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................, zwanym dalej Bankiem,


a


.................................................................................................., (nazwa kredytobiorcy, adres, nr KRS, NIP) reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................, zwanym dalej Kredytobiorcą.


§ 1

1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie działalności kredytowej Banku ......................... S.A. oraz w dalszych postanowieniach niniejszej umowy kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie ...................................... ................................................................................................... (przeznaczenie kredytu)  w wysokości ...................... (słownie: ...........................................) złotych, na okres od ..........................  do .................................

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt po uzyskaniu zabezpieczenia określonego w § 6 – jednorazowo/w transzachx:

dnia ................................ w wysokości .....................................

dnia ................................ w wysokości .....................................

3. Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty do dnia ................. prowizji w wysokości ............. % od kwoty przyznanego kredytu/limitux, tj. w wysokości ........................................................ (słownie: ......................................................................) złotych, na następujących warunkach:

a) Bank jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej prowizji z sumy udzielonego kredytu z rachunku bieżącego Kredytobiorcy/.......................................................................................×

b) ............................................................................................. ..................................................................................................


§ 2

1. Kredyt jest oprocentowany według stawki stałej/zmiennejx

2. Oprocentowanie zmienne nalicza się w następujący sposób: ..............................................

3. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości ......................., które w dniu podpisania umowy wynosi ................................ %. Odsetki będą naliczane dziennie i pobierane w okresach ............. Terminy płatności odsetek ustala się na dzień ............................


§ 3

1. Bank przeleje środki z udzielonego kredytu na rachunek Kredytobiorcy w Banku .......................... S.A.  Oddział w .................., rachunek nr ................................................  na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek nr ........................................ prowadzony w ..........................x

2. Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę postawionej do jego dyspozycji kwoty kredytu/ transzyx przez okres dłuższy niż 14 dni spowoduje pobranie prowizji w wysokości ..................................


§ 4

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłat rat kapitałowych i odsetkowych w  .................................................. następujących ratach i terminach ..................................... lub zgodnie z załączonym do niniejszej umowy harmonogramem.

2. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu przed ustalonymi terminami spłat pod warunkiem, że zawiadomi Bank na 14 dni przed wiadomym terminem spłaty. W przypadku spłaty kredytu przed umownym terminem bez zawiadomienia Bank pobierze opłatę w wysokości ...................................................................

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama