reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa kredytowa - WZÓR UMOWY

Umowa kredytowa - WZÓR UMOWY

Umowa wykorzystywana w obrocie bankowym. W jej treści bank oraz kredytobiorca ustalają warunki udzielenia kredytu bankowego: stawkę oprocentowania, liczbę transz kredytu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kredytowa


UMOWA KREDYTU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


Bankiem ................................ S.A. Oddział w .............................., reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................, zwanym dalej Bankiem,


a


.................................................................................................., (nazwa kredytobiorcy, adres, nr KRS, NIP) reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................, zwanym dalej Kredytobiorcą.


§ 1

1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie działalności kredytowej Banku ......................... S.A. oraz w dalszych postanowieniach niniejszej umowy kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie ...................................... ................................................................................................... (przeznaczenie kredytu)  w wysokości ...................... (słownie: ...........................................) złotych, na okres od ..........................  do .................................

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt po uzyskaniu zabezpieczenia określonego w § 6 – jednorazowo/w transzachx:

dnia ................................ w wysokości .....................................

dnia ................................ w wysokości .....................................

3. Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty do dnia ................. prowizji w wysokości ............. % od kwoty przyznanego kredytu/limitux, tj. w wysokości ........................................................ (słownie: ......................................................................) złotych, na następujących warunkach:

a) Bank jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej prowizji z sumy udzielonego kredytu z rachunku bieżącego Kredytobiorcy/.......................................................................................×

b) ............................................................................................. ..................................................................................................


§ 2

1. Kredyt jest oprocentowany według stawki stałej/zmiennejx

2. Oprocentowanie zmienne nalicza się w następujący sposób: ..............................................

3. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości ......................., które w dniu podpisania umowy wynosi ................................ %. Odsetki będą naliczane dziennie i pobierane w okresach ............. Terminy płatności odsetek ustala się na dzień ............................


§ 3

1. Bank przeleje środki z udzielonego kredytu na rachunek Kredytobiorcy w Banku .......................... S.A.  Oddział w .................., rachunek nr ................................................  na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek nr ........................................ prowadzony w ..........................x

2. Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę postawionej do jego dyspozycji kwoty kredytu/ transzyx przez okres dłuższy niż 14 dni spowoduje pobranie prowizji w wysokości ..................................


§ 4

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłat rat kapitałowych i odsetkowych w  .................................................. następujących ratach i terminach ..................................... lub zgodnie z załączonym do niniejszej umowy harmonogramem.

2. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu przed ustalonymi terminami spłat pod warunkiem, że zawiadomi Bank na 14 dni przed wiadomym terminem spłaty. W przypadku spłaty kredytu przed umownym terminem bez zawiadomienia Bank pobierze opłatę w wysokości ...................................................................

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama