Kategorie

Encyklopedia prawa, Zastrzeżenia umowne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wadium

Wadium to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy; inaczej kaucja lub zastaw.

Zadatek

Przez zadatek należy rozumieć dodatkowe zastrzeżenie umowne, które zabezpiecza interes obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.