| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji wykorzystywana jest przy produkcji rolnej. Producent rolny zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość produktów rolnych. Pobierz bezpłatny wzór umowy kontraktacji.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacjiUMOWA KONTRAKTACJI


zawarta w dniu ................... r. w ............................., pomiędzy:


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w dalszej części Kontraktującym,


a


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................

reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Producentem.


§ 1

1. Producent oświadcza, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w gminie ......................................,  o powierzchni ................................... ha.

2. Ponadto Producent oświadcza, że na obszarze ............................  ha prowadzi uprawę ..................................................................... ..................................................................................................

3. Kontraktujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i przetwórstwa produktów rolnych.

§ 2

1. Przedmiotem kontraktacji są: ................................................

..................................................................................................

wyprodukowane w gospodarstwie Producenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się do dostarczenia Kontraktującemu produktu określonego w ust. 1, w ilości .............................................., według rocznego harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Kontraktujący zobowiązuje się do odebrania od Producenta przedmiotu kontraktacji następnego dnia po otrzymaniu informacji o przygotowaniu przedmiotu umowy.

2. Sposób przygotowania przedmiotu umowy do odbioru określi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Jeżeli w ciągu ................................ dni od daty ustalonego odbioru Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji, Producent ma prawo zbyć go innej osobie.

§ 4

Cena przedmiotu kontraktacji zostaje ustalona przez strony w wysokości średniej ceny giełdowej oferowanej na Giełdzie .............................................. w ................................................., w okresie pomiędzy ........................... a ....................... każdego roku kalendarzowego.

§ 5

1. Normy jakościowe i wygląd przedmiotu umowy określi dokładnie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się dostarczyć produkt najlepszej jakości i w umówionej ilości. Kontraktujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

3. Produkt nieodpowiadający warunkom ustalonym w umowie może być przyjęty przez Kontraktującego, o ile uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość zagospodarowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu strony ustalą w chwili jego przyjmowania stosownie do zaistniałych wad.

4. Kontraktujący uprawniony jest do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta. W tym względzie przysługuje mu prawo wstępu na teren gospodarstwa rolnego Producenta oraz prawo pobierania próbek oraz ich badania.

5. Prawo, o którym mowa w ust. 4, Producent wykonuje przez upoważnionych pracowników.

§ 6

1. Należności za produkty odebrane przez Kontraktującego będą przekazywane Producentowi w drodze przelewu środków na jego rachunek bankowy nr .............................................................. prowadzony w Banku ...............................................................

2. Zapłata powinna nastąpić w ciągu ................................. dni od daty odbioru towaru.

W razie odbioru częściami zapłata następuje także w częściach.

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Producenta.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK