| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży udziałów spółki - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów spółki - WZÓR UMOWY

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Art. 2. Cena.

Strony ustalają, że udziały, będące przedmiotem niniejszej umowy, zostają sprzedane za cenę ....................(słownie: ..................) złotych.

Art. 3. Sposób zapłaty ceny.

Należność za udziały zostanie zapłacona gotówką do rąk Sprzedającego w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Art. 4. Oświadczenia sprzedającego.

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotowych udziałów, że zostały one należycie opłacone, nie są zastawione i nie są obciążone żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedający oświadcza, że nie zalega wobec Spółki z żadnymi płatnościami.

3. Sprzedający oświadcza, że niniejsza umowa nie narusza postanowień umowy Spółki ..................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o.

4. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się zawiadomić Spółkę ............................. (nazwa spółki) Sp. z o.o. o nabyciu udziałów będących przedmiotem niniejszej umowy.

Art. 5. Koszty.

1. Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z jej zawarciem ponosi Kupujący, a w szczególności koszt uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 6. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron......................................                                                           .....................................
SPRZEDAJĄCY                                                                            KUPUJĄCY


– Notarialne poświadczenie podpisów –

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży udziałów spółki

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK