| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - WZÓR UMOWY

Najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - WZÓR UMOWY

Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal użytkowy do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 9

1.       Stan techniczny oraz wyposażenie lokalu zostanie stwierdzony w protokole przekazania sporządzonym przez strony w terminie trzech dni od podpisania umowy.

2.       Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

§ 10

Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód Najemca wpłaca kaucję w wysokości ………….. (słownie: ………… tysięcy) zł.

§ 11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1.      W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2.      Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w ……………...

§ 13

Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.       Wynajmujący                                                                                                   Najemca                   


………………………..                                                                                ………………………..

(własnoręczny podpis)                                                                               (własnoręczny podpis)

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »