| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Wszystko o umowie zlecenia

Wszystko o umowie zlecenia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Oznacza to, że jako umowy zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego można traktować wyłącznie te umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych czynności prawnych.

W takiej sytuacji zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zleceniodawcy o osobie swego zastępcy. Wskutek powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej, staje się ona zobowiązana wykonać zlecenie nie tylko w stosunku do zleceniobiorcy (który jej powierzył wykonanie zlecenia), ale również i w stosunku do zleceniodawcy. Oznacza to, że zleceniodawca może żądać wykonania zlecenia bezpośrednio od tej osoby, oraz osoba ta będzie zobowiązana naprawić zleceniodawcy szkody, które wynikną z niewykonania lub nienależytego wykonania przez nią zlecenia.

Zobacz również serwis: Umowy

Wypowiedzenie zlecenia

Do wykonania zlecenia co do zasady niezbędna jest ścisła współpraca zlecającego i przyjmującego zlecenie. Natomiast przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie.

W wypadku odpłatnego zlecenia, zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. W każdym wypadku ciąży na nim wszakże obowiązek zwrotu zleceniobiorcy wydatków, które zleceniobiorca uczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz zapłaty zleceniobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej czynnościom wykonanym już przez zleceniobiorcę w wykonaniu zlecenia.

Jeżeli wypowiedzenie przez zleceniodawcę nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkody jakie zleceniobiorca poniósł wskutek bezzasadnego wypowiedzenia umowy zlecenia. Szkodę taką może w szczególności stanowić utracony przez zleceniobiorcę zarobek (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1972 r., I PR 8/72, OSNCP 1973 r. nr 1 poz. 16). W wypadku zlecenia odpłatnego zleceniobiorca również może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Jedynie w wypadku, gdyby wypowiedział zlecenie bez ważnej przyczyny odpowiada za szkodę, którą w wyniku wypowiedzenia umowy poniósł zleceniodawca.

Jeżeli umowa zlecenia była nieodpłatna, wtedy zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca mogą wypowiedzieć ją w każdym czasie, niezależnie od tego, czy z ważnego powodu czy nie. Na żadnym z nich nie będzie ciążył obowiązek naprawienia szkody spowodowanej wypowiedzeniem zlecenia bez ważnego powodu, lecz zleceniodawca będzie zawsze zobowiązany do zwrotu zleceniobiorcy poczynionych przez niego wydatków, w celu należytego wykonania zlecenia..

Śmierć zleceniodawcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych sama w sobie nie powoduje wygaśnięcia zlecenia. Zobowiązania wynikające z umowy zlecenia przejdą w wypadku śmierci zleceniodawcy na jego spadkobierców jako długi spadkowe. Natomiast śmierć lub utrata zdolności do czynności prawnych przez zleceniobiorcę co do zasady spowoduje wygaśnięcie zlecenia.

POBIERZ WZÓR: Wzór umowy zlecenia

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK