| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

§ 8

Przedstawiciel zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie poufne informacje jakie uzyskał w wyniku współpracy z Eksporterem. Poufność ta obejmuje także okres 2 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Gwarancja

§ 9

1. Eksporter udziela odbiorcom 1-rocznej gwarancji na dostarczany sprzęt, począwszy od dnia zrealizowania dostawy.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty naprawy usterki, w tym koszt części zamiennych oraz robocizny.

3. Wraz z dostarczanymi urządzeniami, częściami zamiennymi Eksporter dostarcza karty gwarancyjne tych urządzeń lub w inny sposób pisemnie potwierdza gwarancję udzieloną nabywcy tych urządzeń.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 1 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Oświadczenie uważa się za skutecznie złożone z datą odbioru przesyłki poleconej zawierającej to oświadczenie.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

a) upadłości, likwidacji drugiej strony,

b) utraty płynności finansowej przez drugą stronę,

c) naruszenia dobrego imienia,

d) naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej.

§ 11

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane są wyłącznie według prawa polskiego przez sąd w ................................................., co oznacza, że niniejszym strony wyłączają zastosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 12

Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Umowa niniejsza reguluje całość stosunków pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia...........................................          ...........................................
                Eksporter                            Przedstawiciel

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski

 

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK