REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 6 poz. 42

USTAWA

z dnia 22 grudnia 1995 r.

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Tekst pierwotny
Art. 1. [Monitor Sądowy i Gospodarczy]
1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.

3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1) wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego,

3) inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez ustawy.

4. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie inne ogłoszenia, wymagane lub dopuszczone przez ustawy, mogą być ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

6. Z dochodów uzyskanych z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego tworzy się środek specjalny Ministerstwa Sprawiedliwości, który przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, a w szczególności na koszty ich działalności podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz wysokość opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Art. 2. [Obwieszczenia lub ogłoszenia przedsiębiorców]
1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających rejestracji sądowej powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie organu rejestracyjnego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany.

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.

Art. 3. [Dzień wydania]
Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Art. 4. [Przechowywanie Monitora Sądowego i Gospodarczego]
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art. 5. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

[1] Ustawa wchodzi w życie 24 kwietnia 1996 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA