REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 60 poz. 693

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2000 r.

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) rezydencie – należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931),

6) nierezydencie – należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 5,";

2) użyte w art. 2 w pkt 7 w lit. a) i w pkt 8 oraz w art. 19 w ust. 1 w zdaniu wstępnym w różnych przypadkach wyrazy „osoba krajowa" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „rezydent";

3) użyte w art. 2 w pkt 7 w lit. b), w art. 19 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w art. 23 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „osoba zagraniczna" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „nierezydent";

4) użyte w art. 3 w ust. 1, 2 i w ust. 5, w art. 6 w ust. 2, w art. 10 w ust. 2, w art. 12 w ust. 1, w art. 17 w ust. 2, w art. 19 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 25 w ust. 3, w art. 26 w ust. 4, w art. 28 w ust. 1, 2 i w ust. 4, w art. 29, w art. 30 w ust. 1, w art. 33 w ust. 2, w art. 34 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 36 w ust. 2, w art. 38 w ust. 3, w art. 39 w ust. 1, w art. 43 w ust. 1, 3 i w ust. 4 oraz w art. 45 w zdaniu wstępnym w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych";

5) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poręczenia lub gwarancje mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10 mln EURO.";

6) w art. 23 w ust. 1 wyrazy „Ministra Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

7) użyte w art. 26 w ust. 4 i w ust. 5, w art. 28 w ust. 1, 2 i w ust. 4 oraz w art. 35 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Skarbu Państwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-07-27
  • Data wejścia w życie: 2000-08-11
  • Data obowiązywania: 2000-08-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA