REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, z wyłączeniem przejazdów publicznymi środkami komunikacji miejskiej.
§ 2.
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia posłów i senatorów do korzystania z bezpłatnych przejazdów i przelotów w zakresie określonym w § 1 są odpowiednio:

1) legitymacja poselska albo legitymacja senatorska,

2) zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu.

2. W przypadkach określonych w § 3 posłowie i senatorowie, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, obowiązani są posiadać bezpłatny bilet.

§ 3.
Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie, korzystając z:

1) przejazdu w pociągu oznaczonym jako pociąg objęty dopłatą – bilet dopłaty za przejazd w pociągu objętym dopłatą,

2) miejsca sypialnego lub miejsca do leżenia – bilet na miejsce sypialne lub do leżenia, na podstawie zlecenia na przejazd w wagonie sypialnym wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu,

3) przejazdu w autobusie objętym rezerwowaniem miejsc – bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia (miejscówkę),

4) przelotu samolotem – bilet lotniczy, na podstawie zlecenia wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu.

§ 4.
1. W pociągach oznaczonych jako pociągi objęte dopłatą przewoźnik kolejowy wyznacza w wagonie klasy 1 cztery miejsca dla posłów i dwa dla senatorów.

2. Posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilet dopłaty, o którym mowa w § 3 pkt 1, w kasach biletowych przewoźnika wyznaczającego te miejsca lub w innych uprawnionych kasach biletowych:

1) najwcześniej na 60 dni przed terminem wyjazdu,

2) najpóźniej na 2 godziny przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej.

3. Po terminie określonym w ust. 2 pkt 2 posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się bezpłatnie w bilet dopłaty – w kasach biletowych lub w pociągu, tylko w miarę wolnych miejsc.

§ 5.
1. W wagonach sypialnych lub z miejscami do leżenia pociągów kursujących w kierunku do i z Warszawy przewoźnik kolejowy wyznacza:

1) jeden przedział klasy 1 w wagonie sypialnym (po jednym miejscu dla posła i senatora) albo

2) jeden przedział środkowy w wagonie z miejscami do leżenia (cztery miejsca dla posłów i dwa dla senatorów), jeżeli w danej relacji nie kursuje wagon sypialny.

2. Przewoźnik kolejowy rezerwuje dodatkowo, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 9, w ciągu 2 dni poprzedzających rozpoczęcie posiedzenia Sejmu lub Senatu oraz na dzień zakończenia posiedzenia i dzień następny, w pociągach kursujących w kierunku do i z Warszawy:

1) dwa przedziały klasy 1 w wagonie sypialnym (trzy miejsca dla posłów i jedno dla senatora) albo

2) jeden przedział środkowy w wagonie z miejscami do leżenia (cztery miejsca dla posłów i dwa dla senatorów), jeżeli w danej relacji nie kursuje wagon sypialny.

3. Posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilety, o których mowa w § 3 pkt 2, w kasach biletowych przewoźnika wyznaczającego te miejsca lub w innych uprawnionych kasach biletowych:

1) najwcześniej na 60 dni przed terminem wyjazdu,

2) najpóźniej na 8 godzin przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej.

4. Po terminie określonym w ust. 3 pkt 2 posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się bezpłatnie w bilety na miejsca sypialne lub do leżenia w kasach biletowych lub w wagonie, tylko w miarę wolnych miejsc.

§ 6.
1. Przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego przedsiębiorstwa PKS oraz spółki utworzone w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw PKS rezerwują dla posłów i senatorów dwa miejsca w każdym autobusie objętym rezerwacją miejsc.

2. Przewoźnik autobusowy, o którym mowa w ust. 1, rezerwuje dodatkowo w ciągu 2 dni poprzedzających posiedzenie Sejmu lub Senatu oraz na dzień zakończenia posiedzenia i dzień następny – jedno miejsce w każdym autobusie objętym rezerwacją miejsc, w kierunku do i z Warszawy.

3. Posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilety, o których mowa w § 3 pkt 3, w kasach biletowych przewoźnika wyznaczającego te miejsca lub w innych uprawnionych kasach biletowych, najpóźniej na 30 minut przed odjazdem autobusu z miejscowości początkowej kursu autobusu.

§ 7.
1. Przy przelotach w krajowym przewozie lotniczym Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., zwane dalej PLL LOT S.A., rezerwują na wszystkich rozkładowych rejsach krajowych do i z Warszawy dwa miejsca (po jednym dla posła i senatora).

2. PLL LOT S.A. rezerwują dodatkowo, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 9, w ciągu 2 dni poprzedzających posiedzenie Sejmu lub Senatu i w dniu posiedzenia, po dwa miejsca dla posłów i senatorów na wszystkich rozkładowych rejsach krajowych samolotów odlatujących w godzinach porannych do Warszawy oraz na dzień zakończenia posiedzenia i na dzień następny, po dwa miejsca dla posłów i senatorów na wszystkich rozkładowych rejsach krajowych samolotów odlatujących z Warszawy.

3. Posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilety, o których mowa w § 3 pkt 4, we wszystkich biurach sprzedaży i rezerwacji miejsc PLL LOT S.A. na terenie kraju:

1) w przypadku rezerwacji stałej, o której mowa w ust. 1 – najpóźniej na 12 godzin przed rozkładową godziną odlotu samolotu,

2) w przypadku rezerwacji dodatkowej, o której mowa w ust. 2 – najpóźniej do godziny 1130 w samolotach odlatujących w godzinach popołudniowych tego samego dnia i do godziny 1500 w samolotach odlatujących w godzinach porannych dnia następnego.

4. Po terminach określonych w ust. 3 posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się bezpłatnie w bilety lotnicze tylko w miarę wolnych miejsc.

§ 8.
Miejsca w środkach transportu niewykorzystane przez posłów i senatorów w terminach określonych w § 4 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 3 pkt 2, § 6 ust. 3 i § 7 ust. 3 – zwalniane są do dyspozycji przewoźników.
§ 9.
Terminy kolejnych posiedzeń Sejmu i Senatu zgłaszane są przewoźnikowi kolejowemu, Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji oraz PLL LOT S.A. przez:

1) Kancelarię Sejmu – co kwartał, a terminy dodatkowych posiedzeń co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem,

2) Kancelarię Senatu – co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, a w szczególnych przypadkach na 3 dni przed posiedzeniem.

§ 10.
Na wniosek Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu przewoźnicy zapewniają, w miarę możliwości, w dniach poprzedzających i kończących posiedzenia Sejmu i Senatu, miejsca dla posłów i senatorów ponad limity określone w § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2.

§ 11. [Sposób rozliczania należności]

1. Sposób rozliczania należności ponoszonych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu za korzystanie przez posłów i senatorów z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie kraju oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym określają umowy zawarte pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a przewoźnikami kolejowymi, Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, PLL LOT S.A. oraz WARS S.A. eksploatującą wagony z miejscami sypialnymi i miejscami do leżenia.

2. Korzystanie przez posłów i senatorów z usług przewozowych świadczonych przez przewoźników innych niż wymienieni w rozporządzeniu określają stosowne umowy zawierane pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a tymi przewoźnikami.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2009-11-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA