| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 105 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W okresie niepełnienia obowiązków zawodowych z powodu choroby lub nieobecności w związku z chorobą zakaźną nauczyciel akademicki zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego za okres nieprzekraczający 3 miesięcy.”;

2) [1] w art. 117a w ust. 1 w pkt 1 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b) od dnia 1 września 2003 r.:

– w grupie stanowisk profesorów

od 343,1%

– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców

od 217,1%

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów

od 117,7%

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

od 117,3%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2003 r.,

c) od dnia 1 września 2004 r.:

– w grupie stanowisk profesorów

od 391,8%

– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców

od 261,2%

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów

od 130,6%

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

od 130,6%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2004 r.,”.

 

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85. poz. 924 i Nr 111, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6 W okresie niepełnienia obowiązków zawodowych z powodu choroby lub nieobecności w związku z chorobą zakaźną nauczyciel akademicki zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego za okres nieprzekraczający 3 miesięcy.”;

2) [2] w art. 66a w ust. 1 w pkt 1 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b) od dnia 1 września 2003 r.:

– w grupie stanowisk profesorów

od 343,1%

– w grupie stanowisk asystentów i wykładowców

od 117,7%

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

od 117,3%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2003 r.,

 

c) od dnia 1 września 2004 r.:

– w grupie stanowisk profesorów

od 391,8%

– w grupie stanowisk asystentów i wykładowców

od 130,6%

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

od 130,6%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2004 r.,”.

 

Art. 3.
W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 924) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W latach 2003–2004 nie stosuje się art. 6 ust. 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799) w odniesieniu do pracowników państwowych szkół wyższych. Podwyższenie wynagrodzeń następuje w terminach określonych w art. 117a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy oraz w art. 66a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy.

3. W 2005 r. w odniesieniu do pracowników państwowych szkół wyższych podstawę waloryzacji wynagrodzeń wskaźnikiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, stanowi wynagrodzenie z roku 2004, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym bez zwiększeń, które mogą wynikać z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1–4 wymienionej ustawy, powiększone o skutki podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 września 2004 r.”

Art. 4.
[3] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 122) art. 1 pkt 2 jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

[2] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 122) art. 2 pkt 2 jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

[3] Ustawa wchodzi w życie 2 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »