reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

1) odbywających:

a) zasadniczą służbę wojskową,

b) przeszkolenie wojskowe,

c) nadterminową zasadniczą służbę wojskową;

2) rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

§ 2.
1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) w stawce miesięcznej w wysokości 150 zł.

2. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy jej okres, w przypadkach określonych w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742), stawkę uposażenia określoną w ust. 1 zwiększa się o 100 %.

§ 3.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:

1) szeregowemu (marynarzowi) 300 zł;

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 350 zł.

§ 4.
Żołnierzowi odbywającemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:

1) szeregowemu (marynarzowi) 600 zł;

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 700 zł.

§ 5.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce dziennej, określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 6.
1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 2 ust. 1.

2. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada stopień wojskowy kaprala (mata) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 3 pkt 2.

3. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymującemu na podstawie dotychczasowych przepisów uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej wyższej niż określona w rozporządzeniu, zachowuje się dotychczasową stawkę uposażenia zasadniczego.

4. Żołnierz odbywający w dniu wejścia w życie rozporządzenia nadterminową zasadniczą służbę wojskową, do czasu zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na stanowisku służbowym zajmowanym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

5. W przypadku przedłużenia okresu odbywania nadterminowej służby wojskowej przez żołnierza, o którym mowa w ust. 4, posiadającego stopień wojskowy kaprala (mata) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 4 pkt 2.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 101. poz. 1102 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1182).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

Załącznik 1. [DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 lutego 2005 r. (poz. 241)

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

1

2

3

1

generał
(admirał)

5,3

2

generał broni
(admirał floty)

5,2

3

generał dywizji
(wiceadmirał)

5,1

4

generał brygady
(kontradmirał)

5,0

5

pułkownik
(komandor)

4,9

6

podpułkownik
(komandor porucznik)

4,8

7

major
(komandor podporucznik)

4,7

8

kapitan
(kapitan marynarki)

4,6

9

porucznik
(porucznik marynarki)

4,5

10

podporucznik
(podporucznik marynarki)

4,4

11

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,8

12

starszy chorąży
(starszy chorąży marynarki)

3,7

13

chorąży
(chorąży marynarki)

3,6

14

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

3,5

15

starszy sierżant
(starszy bosman)

3,4

16

sierżant
(bosman)

3,3

17

plutonowy
(bosmanmat)

3,2

18

starszy kapral
(starszy mat)

3,1

19

kapral
(mat)

3,0

20

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

2,9

21

szeregowy
(marynarz)

2,8

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama