REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1661

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. Nr 202, poz. 1563) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, który zgodnie z przepisami odrębnymi dokonuje:

a) odbioru lub wysyłki wyrobów akcyzowych bez udziału funkcjonariusza, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, oraz spełnienia przez niego warunków do uzyskania zezwolenia na zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 i 1559), lub

b) przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, o których mowa w § 45 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349 i 1660), bez udziału funkcjonariusza;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215 i 1395.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-27
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA