| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdańsk]

W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdańsk wchodzą:

1) tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy do Gdańska-Nowego Portu:

– odcinek od pławy NP do pary pław N1-N2, o długości 2,5 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N1-N2 do pary pław N5-N6, o długości 2,2 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N5-N6 (w linii nabieżnika Brzeźno) do pary pław N7-N8, o długości 0,8 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N7-N8 do trawersu prawego światła wejściowego, o długości 1,9 km, szerokości w dnie 150 m i głębokości technicznej 12,0 m,

b) tor podejściowy do Portu Północnego:

– odcinek od pławy PP do pary pław P1-P2, o długości 5,1 km i głębokości naturalnej większej od 17,5 m, zapewniającej podejście z dowolnego kierunku,

– odcinek od pary pław P1-P2 do obrotnicy, o długości 6,2 km, szerokości w dnie 350 m i głębokości technicznej 17,5 m,

– obrotnica o średnicy 670 m i głębokości technicznej 17,5 m,

c) tor podejściowy i tor wodny przez Wisłę Śmiałą:

– odcinek toru podejściowego od pławy GW do lewego światła wejściowego, o długości 2,1 km, szerokości w dnie 70 m, od głębokości naturalnej 11 m do głębokości technicznej 7,0 m,

– odcinek toru wodnego na Wiśle Śmiałej od lewego światła wejściowego do obrotnicy, o długości 2,8 km, szerokości w dnie od 60 m do 70 m i głębokości technicznej 7,0 m,

– obrotnica o średnicy 210 m i głębokości 7,0 m,

– odcinek toru wodnego na Martwej Wiśle na Kanale Płonie, o długości 0,7 km, szerokości w dnie od 51 m do 60 m i głębokości technicznej 7,0 m,

– odcinek toru wodnego na Martwej Wiśle od Kanału Płonie do obrotnicy, o długości 2,7 km, szerokości w dnie 60 m i głębokości technicznej 7,0 m,

– obrotnica o średnicy 210 m i głębokości 7,0 m,

– odcinek toru wodnego na Martwej Wiśle od obrotnicy do Mostu Wantowego włącznie, o długości 2,9 km, szerokości w dnie 60 m poza Mostem Wantowym i głębokości technicznej 7,0 m poza Mostem Wantowym,

– odcinek toru wodnego na Martwej Wiśle od Mostu Wantowego do Mostu Siennickiego włącznie, o długości 1,2 km, szerokości w dnie 50 m poza mostem Siennickim i głębokości technicznej 5,0 m;

2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron zachodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 205,0 m,

b) falochron wschodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 754,8 m,

c) falochron północny wyspowy Portu Północnego o długości 1640,5 m,

d) falochron wschodni wyspowy Portu Północnego o długości 652,8 m,

e) obudowa ujścia Wisły Śmiałej:

– falochron wschodni z częścią połączeniową i nabrzeżem przeładunkowym o długości 912,0 m,

– grobla kamienna na wschodnim brzegu rzeki o długości 2100,0 m,

– ostroga zachodnia o długości 200,0 m,

– umocnienie zachodniego brzegu rzeki wraz z pochłaniaczem falowania o długości 409,6 m;

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy nabieżników świetlnych – 6 szt.,

b) znaki i światła nawigacyjne – 27 szt.,

c) dalby świetlne – 2 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy toru podejściowego do Gdańska-Nowego Portu – 15 szt.,

b) pławy toru podejściowego do Gdańska – Portu Północnego – 13 szt.,

c) pławy toru podejściowego przez Wisłę Śmiałą – 2 szt.,

d) pławy toru wodnego na Wiśle Śmiałej – 17 szt.,

e) pławy toru wodnego na Martwej Wiśle – 28 szt.;

5) latarnie morskie: Jarosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Gdańsk, Krynica Morska;

6) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 1,3 km2 i głębokości od 8,5 m do 10,3 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,45 km2 i głębokości od 11,0 m do 15,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 1,4 km2 i głębokości od 13,3 m do 15,5 m,

d) kotwicowisko nr 4 o powierzchni 9,6 km2 i głębokości od 17,4 m do 31,0 m,

e) kotwicowisko nr 5 o powierzchni 9,45 km2 i głębokości od 22,0 m do 35,0 m;

7) system radionawigacyjny „Differential Global Positioning System” (DGPS) oraz system referencyjny hydrograficzny RTK GNSS z siecią zdalnego nadzoru i monitorowania;

8) infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska”:

a) radarowe stacje brzegowe,

b) dedykowana sieć światłowodowa Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM), wraz z podmorskim kablem światłowodowym w relacji Gdańsk – Gdynia,

c) linie radiowe łączące CBM ze stacjami nadbrzeżnymi,

d) system komunikacji przewodowej i radiowej oraz sieci WAN/LAN,

e) systemy telewizji przemysłowej,

f) mierniki hydrometeorologiczne;

9) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;

10) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

11) zintegrowany system hydrograficzny do badania warunków żeglowności dróg wodnych;

12) stacje nadbrzeżne automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS) z siecią telekomunikacyjną i centralną bazą danych.

§ 2. [Skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdynia]

W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdynia wchodzą:

1) tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy do wejścia głównego:

– odcinek od pławy GD do pary pław G1-G2, o długości 3,8 km,

– odcinek od pary pław G1-G2 do linii łączącej główki wejścia głównego, o długości 2,8 km, szerokości w dnie 150,0 m i głębokości technicznej 14,5 m,

b) podejście do wejścia południowego, o głębokości technicznej 9,1 m;

2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron główny o długości 2018,8 m,

b) głowica falochronu północnego wyspowego o długości 18,4 m;

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy nabieżników świetlnych – 2 szt.,

b) znaki i światła nawigacyjne – 4 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy toru podejściowego do wejścia głównego – 3 szt.,

b) pławy podejścia do wejścia południowego – 1 szt.;

5) latarnie, o których mowa w § 1 pkt 5;

6) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 5,9 km2 i głębokości od 9,0 m do 16,0 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,9 km2 i głębokości od 13,0 m do 25,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 3,2 km2 i głębokości od 26,0 m do 31,0 m;

7) systemy, o których mowa w § 1 pkt 7;

8) infrastruktura, o której mowa w § 1 pkt 8;

9) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;

10) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

11) system hydrograficzny, o którym mowa w § 1 pkt 11;

12) system identyfikacji statków (AIS), o którym mowa w § 1 pkt 12.

§ 3. [Skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów Świnoujście i Szczecin]

W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów Świnoujście i Szczecin wchodzą:

1) tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od linii łączącej głowice falochronów centralnego i zachodniego do punktu o współrzędnych podanych w układzie „WGS-84” φ = 54°14'40,9"N, λ = 014°11'00,8"E i dalej do punktu φ = 54°16'58,2"N, λ = 014°05'13,1"E i dalej do punktu φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o szerokościach w dnie: 200 m – od km 0 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 35,6; 240 m – od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m,

b) wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, na odcinku od połączenia z podejściowym torem wodnym do Świnoujścia do obrotnicy w Porcie Zewnętrznym; szerokość toru w dnie 200 m, głębokość techniczna 14,50 m, długość toru 1,47 km, licząc od punktu połączenia z torem podejściowym o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°56'32"N; λ = 14°16'22"E do przecięcia z północną krawędzią obrotnicy w punkcie o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°55'32"N; λ = 14°16'22"E,

c) akwen o powierzchni 0,12 km2 pomiędzy wschodnią krawędzią podejściowego toru wodnego do Świnoujścia i zachodnią krawędzią wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, ograniczony od południa ostrogą osłaniającą wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu,

d) tor wodny Świnoujście – Szczecin o długości 67,35 km (licząc od główek falochronu centralnego w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m – od km 0 do km 1,8; od 160 m do 130 m – od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m – od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m – od km 2,7 do km 5,5; 90 m – od km 5,5 do km 67,35 i głębokościach technicznych: 14,3 m – od km 0 do km 3,1; 13,0 m – od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m – od km 5,28 do km 67,35,

e) Kanał Grabowski o długości 0,45 km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90 m i głębokości technicznej 10,5 m,

f) Odra Zachodnia o długości 1,993 km (licząc od południowego końca Kanału Grabowskiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), o szerokościach na odcinkach: 80 m – od km 0 toru do km 0,329; od 80 m do 100 m – od km 0,329 do km 0,702; od 100 m do 150 m – od km 0,702 do km 0,778; 80 m – od km 0,778 do km 1,993 oraz głębokościach technicznych: 9,7 m – od km 0 do km 0,778; 7,0 m – od km 0,778 do km 1,993,

g) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m – od km 0 toru do km 5,03; od 160 m do 130 m – od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m – od km 5,15 do km 5,32 oraz głębokościach: 4,5 m – od km 0 do km 5,03 i głębokości 10,5 m – od km 5,03 do km 5,32,

h) tor wodny w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt) o długości 3,15 km, szerokości 70 m i głębokości 4,5 m;

2) falochrony w Porcie Świnoujście:

a) falochron wschodni o długości 2974,3 m, z nabrzeżem niskim o długości 111 m i głębokości technicznej 12,5 m,

b) falochron centralny o długości 1490 m,

c) ostroga osłaniająca wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu o długości 255,8 m, z nabrzeżem niskim o długości 42 m i głębokości technicznej 14,5 m, połączona z falochronem centralnym,

d) falochron zachodni o długości 500 m;

3) stałe znaki nawigacyjne na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a) stawy na wodzie – 2 szt.,

b) stawy na lądzie – 5 szt. (w tym 2 stawy nabieżnikowe);

4) pływające oznakowania nawigacyjne na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a) pławy świetlne – 27 szt.,

b) pławy nieświecące – 3 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 25 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 3 szt.;

5) latarnie morskie Świnoujście, Kikut, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo;

6) radiolatarnie morskie Świnoujście i Dziwnów;

7) kotwicowiska na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a) kotwicowisko nr 1A o powierzchni 4,87 km2 i głębokości od 9,7 m do 10,8 m,

b) kotwicowisko nr 1B o powierzchni 12,96 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,7 m,

c) kotwicowisko nr 2A o powierzchni 11,21 km2 i głębokości od 12,0 m do 13,7 m,

d) kotwicowisko nr 2B o powierzchni 6,83 km2 i głębokości od 13,0 m do 14,1 m,

e) kotwicowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km2 i głębokości od 13,4 m do 13,8 m,

f) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km2 i głębokości od 16,2 m do 18 m,

g) awaryjny akwen manewrowy o powierzchni 1,84 km2 i głębokości od 14,3 m do 15,3 m;

8) stałe znaki nawigacyjne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin:

a) stawy na lądzie – 52 szt. (w tym 24 stawy nabieżnikowe),

b) stawy na wodzie – 15 szt. (w tym 8 staw Bram Torowych, 4 stawy nabieżnikowe i 3 stałe znaki),

c) dalby świetlne – 43 szt.,

d) dalby nieświecące – 1 szt.,

e) światła sektorowe na lądzie – 4 szt.,

f) światła sektorowe na wodzie – 1 szt.;

9) pływające oznakowanie nawigacyjne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin:

a) pławy świetlne – 41 szt.,

b) pławy nieświecące – 10 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 12 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 5 szt.;

10) oznakowanie nawigacyjne na torach w kanale Polickim, Wietlina i Skolwińskim – pławy nieświecące – 15 szt.;

11) punkt kontroli ruchu statków – 1 obiekt (punkt obserwacyjny Świnoujście);

12) stacja nautyczna Karsibór;

13) umocnienia brzegowe:

a) Kanał Mieliński od km 5,4 do km 8,6:

– brzeg wschodni o długości 3200 m,

– brzeg zachodni o długości 2100 m,

b) umocnienia brzegowe północnego cypla Wyspy Mielin o długości 90 m wraz z nabrzeżem,

c) ostroga palisadowa na połączeniu Starej Świny z Kanałem Piastowskim o długości 300 m,

d) Kanał Piastowski od km 9,5 do km 16,7:

– brzeg wschodni o długości 7200 m,

– brzeg zachodni o długości 7200 m,

e) Wyspa Chełminek:

– ostroga północna o długości 48,4 m,

– umocnienia brzegowe o długości 620 m,

– ostroga południowa o długości 72 m;

14) kotwicowiska:

a) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,59 km2 i głębokości od 5,9 m do 6,2 m,

b) kotwicowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km2 i głębokości od 4,8 m do 8,8 m,

c) kotwicowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,8 m,

d) kotwicowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 2,0 m do 13,5 m;

15) pola refulacyjne przy torze wodnym Świnoujście – Szczecin:

a) pole „D” – na km 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanią składającą się z 6 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

b) pole „Chełminek” – na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych,

c) pole „Mańków” – na km 44,0 o powierzchni 141 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

d) pole „Dębina” – od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha;

16) obrotnice:

a) w Porcie Świnoujście – na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 350 m i głębokości 11,0 m),

b) w Porcie Świnoujście – na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 250 m i głębokości 13,0 m),

c) w Porcie Świnoujście – na km 5,05 (obrotnica Mielińska w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 420 m oraz osi dłuższej o długości 525 m i głębokości 13,0 m),

d) na wysokości Polic – na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400 m oraz osi dłuższej o długości 850 m i głębokości 10,5 m),

e) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego (obrotnica o średnicy 280 m i głębokości 10,5 m),

f) w porcie Szczecin – na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego (obrotnica o średnicy 220 m i głębokości 9,7 m),

g) w porcie Szczecin – u wejścia do Kanału Grodzkiego przed Nabrzeżem Belgijskim (obrotnica o średnicy 206 m i głębokości 9,7 m);

17) „DGPS-RTK”;

18) zintegrowany system nadzoru i kontroli ruchu statków „Vessel Traffic Service”;

19) system radiowy monitorowania stałych i pływających znaków nawigacyjnych;

20) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi i stacjami transformatorowymi;

21) system synchronizacji świateł nawigacyjnych;

22) system radionawigacyjny „SYLEDIS”;

23) system nawigacyjny „FALCON”;

24) system oświetlenia brzegowego (6 świateł – falochron wschodni Portu Świnoujście i 92 światła – Kanał Mieliński i Kanał Piastowski);

25) zintegrowany system trałowo-hydrograficzny „Simrad EM 3000”;

26) zestaw laserowy „POLARTRACK”;

27) geodezyjny zestaw pomiarowy GPS oraz „TotalStation”.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1017).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »