reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie komitetu audytu]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. poz. 1826) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„posiada udokumentowane doświadczenie lub wiedzę w zakresie:”,

– uchyla się lit. e,

b) uchyla się pkt 6;

2) w § 3 w ust. 1 objaśnienie symbolu M otrzymuje brzmienie:

„M – mnożnik równy 0,4 w przypadku komitetu audytu powołanego dla jednego działu, a 0,5 w przypadku komitetu audytu powołanego dla co najmniej dwóch działów,”;

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposób działania komitetu audytu, w tym:

a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

b) sposób prowadzenia posiedzeń,

c) sposób podejmowania uchwał,

d) zasady udziału w posiedzeniach osób trzecich,

e) sposób dokumentowania posiedzeń oraz podjętych ustaleń;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama