REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-188/19: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2019 r. - Zjednoczone Królestwo/Komisja

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 16 maja 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem obszarów roboczych reaktora R1 i R2 bloku 1 elektrowni jądrowej Ignalina zlokalizowanej na Litwie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/806 i rozporządzeniem Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/798 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Valle d’Itria (ChOG))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 6/2019 - „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w obszarze spójności - instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i koordynację działań”

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9287 - Connect Airways/Flybe)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9304 - Tenaris/Severstal/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Węgier do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu środków ochronnych mających zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla ISLAMSKIEGO PAŃSTWA W IRAKU I LEWANCIE - CHORASAN (ISIL-K), którego nazwa została dodana do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2019/791

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Zwalczanie nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - „Odnowiony europejski program na rzecz badań i innowacji - szansa Europy na ukształtowanie własnej przyszłości”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Sztuczna inteligencja dla Europy

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Cyfryzacja sektora zdrowia

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - W kierunku ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Program „Kreatywna Europa”i nowy europejski program na rzecz kultury

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA