REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-829/17: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Coesia/EUIPO (Przedstawienie dwóch czerwonych ukośnych łukowatych linii) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego dwie czerwone ukośne łukowate linie - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-105/18: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LILI LA TIGRESSE - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TIGRESS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-265/18: Wyrok Sądu z dnia 27 marca 2019 r. - Biernacka-Hoba/EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy Formata - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Formata - Względna podstawa unieważnienia - Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Zasada 37 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] - Przesłanki dotyczące przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego - Zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625) - Uzasadnione oczekiwania - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego - Artykuł 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasada 94 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 109 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-276/18: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego K9 UNIT - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy unit - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-239/18: Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2019 r. - SKS Import Export/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Swobodny przepływ kapitału - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT) - Dyrektywa (UE) 2015/849 - Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/212 - Wpisanie Tunezji do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalności)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-410/18: Postanowienie Sądu z dnia 15 marca 2019 r. - Silgan Closures i Silgan Holdings/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek opakowań metalowych - Decyzja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-503/18: Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Haba Trading/EUIPO - Vida (vidaXL) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie sprzeciwu - Umorzenie postępowania)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-75/19: Postanowienie Sądu z dnia 13 marca 2019 r. - Comune di Milano/Parlament i Rada (Stwierdzenie braku właściwości)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-1/19: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2019 r. - CJ/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-136/19: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2019 r. - Bulgarian Energy Holding i in./Komisja

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-148/19: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - PKK/Rada

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-163/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Mersinis/ESMA

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-164/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - AQ/eu-LISA

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-166/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Bronckers/Komisja

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-175/19: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2019 r. - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-180/19: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2019 r. - Bibita Group/EUIPO - Benkomers (Butelki na napoje)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa T-336/18: Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Eagle IP/EUIPO - Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa T-470/18: Postanowienie Sądu z dnia 21 marca 2019 r. - Telenet/Komisja

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-45/19 ( Dz.U. C 122 z 1.4.2019 )

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przepisów wykonawczych w zakresie ograniczenia niektórych praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez Parlament Europejski organom krajowym w ramach postępowań przygotowawczych lub dochodzeń finansowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9324 - ALSO/ABC Data)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2017‒2018 Posiedzenie w dniu 12 marca 2018 r.Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w  Dz.U. C 377 z 18.10.2018 . TEKSTY PRZYJĘTE SESJA 2018‒2019 Posiedzenia od 13 do 15 marca 2018 r.Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w  Dz.U. C 377 z 18.10.2018 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (2017/2067(INI))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2015(INI))

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA