REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-133/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 19 lutego 2019 r. - B.M.M.; B.S./État belge

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-136/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 20 lutego 2019 r. - B.M.M.; B.M./État belge

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-137/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 20 lutego 2019 r. - B.M.O./État belge

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-152/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-827/14, Deutsche Telekom AG/Komisja Europejska, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Deutsche Telekom AG

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-154/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypr) w dniu 22 lutego 2019 r. - Kypriaki Kentriki Archi/GA

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-172/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-192/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam (Niderlandy) w dniu 27 lutego 2019 r. - Rensen Shipbuilding BV, przy udziale: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-194/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 28 lutego 2019 r. - H.A./État belge

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-197/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-682/14, Mylan Laboratories i Mylan/Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2019 r. przez Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc.

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-198/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-679/14, Teva UK Ltd i in./Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2019 r. przez Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-199/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska) w dniu 27 lutego 2019 r. - RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko J.M.

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-200/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trgovački sud u Zagrebu (Chorwacja) w dniu 1 marca 2019 r. - INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i in./LJUBLJANSKE BANKE d.d.

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-202/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-111/15, Ryanair i Airport Marketing Services/Komisja, wniesione w dniu 1 marca 2019 r. przez Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-203/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-165/15, Ryanair i Airport Marketing Services/Komisja, wniesione w dniu 1 marca 2019 r. przez Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-204/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-53/16, Ryanair i Airport Marketing Services/Komisja, wniesione w dniu 1 marca 2019 r. przez Ryanair DAC, dawnej Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-205/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-165/16, Ryanair i Airport Marketing Services/Komisja, wniesione w dniu 1 marca 2019 r. przez Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-212/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 6 marca 2019 r. - Ministre de l’Agriculture et de lAlimentation/Compagnie des pĂŞches de Saint-Malo

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-213/19: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - Komisja Europejska/Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa C-215/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 marca 2019 r. - Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa C-233/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Liège (Belgia) w dniu 18 marca 2019 r. - B./Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-433/16: Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Pometon/Komisja (Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek stalowych materiałów ściernych - Decyzja stwierdzająca naruszenia art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Uzgadnianie cen w całym EOG - Postępowanie „hybrydowe” przesunięte w czasie - Domniemanie niewinności - Zasada bezstronności - Karta praw podstawowych - Dowód naruszenia - Jednolite i ciągłe naruszenie - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Czas trwania naruszenia - Grzywna - Wyjątkowe dostosowanie kwoty podstawowej - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Równość traktowania - Nieograniczone prawo orzekania)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-766/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Hércules Club de Fútbol/Komisja (Pomoc państwa - Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz profesjonalnych klubów piłkarskich - Gwarancja - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Korzyść - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-582/17: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Boshab i in./Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których mają zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz wjazdu i przejazdu - Umieszczenie w wykazie nazwisk skarżących - Prawo do obrony - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-725/17: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Clestra Hauserman/Parlament (Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Roboty dotyczące części „Ruchome przegrody - drzwi” projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera Parlamentu w Luksemburgu - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Obowiązek uzasadnienia - Rażąco niska oferta - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-787/17: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GlamHair - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA