REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-134/19: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2019 r. - AM/EBI

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-140/19: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2019 r. - ZU/Komisja

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-145/19: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - Jap Energéticas y Medioambientales/Komisja Europejska

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-149/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. - Société des produits Nestlé/EUIPO - Jumbo Africa (Przedstawienie postaci ludzkiej na tle tarczy)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-152/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. - Brunswick Bowling Products/Komisja

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-153/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. - European Union Copper Task/Komisja

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-154/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. - ZU/ESDZ

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-155/19: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2019 r. - AP/EFI

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-159/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Bog-Fran/EUIPO - Fabryki Mebli „Forte” (Meble)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-160/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - LTTE/Rada

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-167/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Tempus Energy Germany i T Energy Sweden/Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-169/19: Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2019 r. - Style & Taste/EUIPO - The Polo/Lauren Company (Przedstawienie gracza polo)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-170/19: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2019 r. - - Sherpa Europe/EUIPO - Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-311/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. - UPF/Komisja

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-428/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. - Meta Group Srl/Komisja Europejska (Odwołanie - Klauzula arbitrażowa - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 - 2013) - Kwoty dochodzone od Komisji w ramach wykonania umów dotacji - Pozostające do uregulowania saldo całkowitej kwoty przyznanego wnoszącej odwołanie wkładu finansowego - Odpowiedzialność umowna)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-195/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim - Polska) - postępowanie karne przeciwko B.S. (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek akcyzowy od alkoholu i napojów alkoholowych - Dyrektywa 92/83/EWG - Artykuł 2 - Pojęcie „piwa” - Napój wyprodukowany z brzeczki uzyskanej z mieszaniny zawierającej więcej glukozy niż słodu - Nomenklatura scalona - Pozycja 2203 (piwo otrzymywane ze słodu) lub pozycja 2206 (pozostałe napoje fermentowane)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-631/18: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-120/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 lutego 2019 r. - X, przy udziale: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-206/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez AdministratÄŤvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 5 marca 2019 r. - SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldÄŤbas AdministratÄŤvo aktu strÄŤdu komisija

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-98/16, T-196/16 i T-198/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Włochy i in./Komisja (Pomoc państwa - Interwencja konsorcjum bankowego prawa prywatnego na rzecz jednego z jego członków - Zatwierdzenie interwencji przez bank centralny państwa członkowskiego - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Pojęcie pomocy państwa - Możliwość przypisania pomocy państwu - Zasoby państwowe)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-220/16: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PRO PLAYER - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-282/16 i T-283/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Inpost Paczkomaty i Inpost/Komisja (Pomoc państwa - Sektor pocztowy - Rekompensata kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usługi powszechnej - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Proporcjonalność - Prawo własności - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-310/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Foshan Lihua Ceramic/Komisja (Dumping - Przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chin - Artykuł 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/1036] - Odmowa przyznania statusu nowego producenta eksportującego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 917/2011 - Kontrola wyrywkowa - Badanie indywidualne - Poufność)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-138/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy PRIMED - Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS i GRUPO PRiM - Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Zakwalifikowanie dowodów jako nowych lub dodatkowych - Artykuł 76 ust 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-237/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Hiszpania/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Hiszpanię - Kryterium uznania organizacji producentów - Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 - Korekta finansowa)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA