REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-274/17: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - Monster Energy / EUIPO - Bösel (MONSTER DIP) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MONSTER DIP - Wcześniejsze słowne i graficzne unijne znaki towarowe oraz niezarejestrowane oznaczenie używane w obrocie, z których wszystkie zawierają element słowny „monster” - Względne podstawy odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Brak prawdopodobieństwa zaistnienia skojarzenia wprowadzającego w błąd - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) - Brak prawdopodobieństwa rozmycia cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-537/17: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - De Loecker / ESDZ Służba publiczna - ESDZ - Personel tymczasowy - Mobbing - Wniosek o udzielenie wsparcia - Oddalenie wniosku - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-609/17: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. - Francja / Komisja EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Francję - Refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego - Ryczałtowe korekty finansowe - Rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i (UE) nr 1306/2013 - Należyta, uczciwa jakość przyjęta w obrocie - Kontrole - Proporcjonalność

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-706/17: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - UP / Komisja Służba publiczna - Urzędnicy - Ciężka choroba - Wniosek o pracę w niepełnym wymiarze godzin ze względów medycznych - Oddalenie wniosku - Zasada zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność - Prawo do bycia wysłuchanym - Zasada dobrej administracji - Obowiązek staranności - Odpowiedzialność

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-743/17: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. - Bischoff / EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy CARACTÈRE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-821/17: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. - Vitromed/EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego VITROMED Germany - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Vitromed - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-76/18: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - CN / Parlament Służba publiczna - Akredytowani asystenci parlamentarni - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Artykuł 12a regulaminu pracowniczego - Mobbing - Komitet doradczy ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy rozpatrujący skargi akredytowanych asystentów parlamentarnych wobec członków Parlamentu Europejskiego - Decyzja oddalająca wniosek o udzielenie wsparcia - Prawo do bycia wysłuchanym - Zasada kontradyktoryjności - Odmowa udostępnienia opinii komitetu doradczego i protokołów przesłuchań świadków - Odmowa zastosowania się przez pozwaną instytucję do zarządzonego przez Sąd środka dowodowego

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-83/18: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - CH / Parlament Służba publiczna - Akredytowani asystenci parlamentarni - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Artykuł 12a regulaminu pracowniczego - Mobbing - Komitet doradczy ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy rozpatrujący skargi akredytowanych asystentów parlamentarnych wobec członków Parlamentu Europejskiego - Decyzja oddalająca wniosek o udzielenie wsparcia - Prawo do bycia wysłuchanym - Zasada kontradyktoryjności - Odmowa udostępnienia opinii komitetu doradczego i protokołów przesłuchań świadków - Odmowa zastosowania się przez pozwaną instytucję do zarządzonego przez Sąd środka dowodowego

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-94/18: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - Multifit/EUIPO (fit+fun) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego fit+fun - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-98/18: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - Multifit / EUIPO (MULTIFIT) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MULTIFIT - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-102/18: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - Knauf / EUIPO (upgrade your personality) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego upgrade your personality - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Slogan reklamowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-745/18: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2018 r. - Covestro Deutschland / Komisja

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-750/18: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2018 r. - Briois / Parlament

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-758/18: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2018 r. - ABLV Bank / Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-2/19: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2019 r. - Algebris (UK) i Anchorage Capital Group / Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa T-5/19: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2019 r. - Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa T-19/19: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2019 r. - Fastweb/Komisja

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa T-20/19: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2019 r. - Pablosky / EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprawa T-21/19: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2019 r. - Pablosky / EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprawa T-22/19: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2019 r. - Noguer Enríquez i in. / Komisja

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprawa T-28/19: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2019 r. - Karlovarské minerální vody / EUIPO - Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Sprawa T-30/19: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2019 r. - CRIA i CCCMC / Komisja

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Sprawa T-37/19: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2019 r. - Cimpress Schweiz / EUIPO - Impress Media (CIMPRESS)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Sprawa T-42/19: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2019 r. - Volkswagen / EUIPO (CROSS)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - drugi suplement do 37. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA