REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-701/16 P: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Komisja/AV (Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zatrudnienie - Badanie lekarskie - Niekompletne oświadczenia złożone podczas badania lekarskiego - Zastosowanie zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną - Nieprzyznanie uprawnienia do renty inwalidzkiej - Wykonanie wyroku do spraw Służby Publicznej, który stwierdza nieważność pierwotnej decyzji)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-760/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Basil/EUIPO - Artex (Kosze rowerowe) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający kosze rowerowe - Podstawa unieważnienia - Niedopuszczalność wniosku o unieważnienie prawa do wzoru - Artykuł 52 ust. 3 i art. 86 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Ujawnienie wcześniejszego wzoru - Indywidualny charakter - Inne całościowe wrażenie - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-801/16: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Fedtke / EKES (Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie na emeryturę - Wiek przejścia na emeryturę - Wniosek o pozostanie w służbie - Artykuł 52 akapity pierwszy i drugi regulaminu pracowniczego - Interes służby - Akt wyłącznie potwierdzający - Nowe istotne okoliczności faktyczne - Dopuszczalność)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-67/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. - Italytrade / EUIPO - Tpresso (tèespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego tèespresso - Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-68/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. - Italytrade / EUIPO - Tpresso (teaespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego teaespresso - Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 1000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 3000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-301/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 2000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-419/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. - Mendes / EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy VSL#3 - Znak towarowy, który stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany - Znak towarowy mogący wprowadzić odbiorców w błąd - Artykuł 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-426/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. - Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EFUSE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-427/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. - Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EFUSE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-901/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Elche Club de Fútbol / Komisja (Środek tymczasowy - Pomoc państwa - Pomoc przyznana przez Hiszpanię niektórym zawodowym klubom piłki nożnej - Gwarancja państwowa udzielona przez podmiot publiczny - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Wniosek o zawieszenie wykonania - Fumus boni iuris - Pilny charakter - Wyważenie interesów)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-197/17: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. - Abel i in. / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna - Środowisko naturalne - Przyjęcie przez Komisję rozporządzenia dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Żądanie naprawienia szkód i zadośćuczynienia za krzywdy, jakie mieli ponieść skarżący - Brak rzeczywistego i pewnego charakteru szkody - Sytuacja mogąca wywołać u każdej osoby poczucie krzywdy - Brak szkody podlegającej naprawieniu - Wniosek o wydanie nakazu)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-206/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Skarga o stwierdzenie nieważności - Zamówienia publiczne na usługi - Procedura konkurencyjna z negocjacjami - Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Okoliczności zaistniałe po udzieleniu zamówienia - Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-470/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Sensotek/EUIPO - Senso Tecnologie (senso tek) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego senso tek - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SENSOTEC - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-666/17: Postanowienie Sądu z dnia 17 kwietnia 2018 r. - NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Osoba prawna prawa prywatnego - Brak dowodu posiadania osobowości prawnej - Artykuł 177 § 4 regulaminu postępowania - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-726/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Commune de Fessenheim i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Pismo, które Komisja skierowała do władz francuskich w sprawie protokołu dotyczącego odszkodowania dla grupy EDF w ramach uchylenia zezwolenia na eksploatację elektrowni jądrowej Fessenheim - Dorozumiana odmowa dostępu - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-812/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Seco Belgium i Vinçotte / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Zadania w zakresie kontroli i wydawania opinii technicznych w ramach zakupów, projektów i robót dotyczących nieruchomości na rzecz Parlamentu Europejskiego w Brukseli - Odrzucenie oferty skarżących i udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Cofnięcie zaskarżonego aktu - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-252/18: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2018 r. - European Anglers Alliance / Rada

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-253/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. - VY / Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-260/18: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2018 r. - Makhlouf / Komisja i EBC

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-270/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. - OFlynn i in./Komisja

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-273/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. - Bernaldo de Quirós/Komisja

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-286/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. - Azarov / Rada

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-293/18: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2018 r. - Republika Łotewska / Komisja Europejska

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA