REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8869 - Ryanair/LaudaMotion)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8894 - ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8677 - Siemens/Alstom)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8972 - Partners Group/CPPIB/GlobalLogic) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8862 - GBT/HRG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8926 - Total/Direct Energie) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8953 - Snam/DESFA) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Aktualizacja załącznika II oraz tabel 1 i 2 w załączniku IIIb w odniesieniu do obowiązujących wartości euro zgodnie z art. 10a dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 16/2018 - „Przegląd ex post ustawodawstwa UE - system dobrze ugruntowany, lecz niekompletny”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA - Zakończenie kadencji i powołanie urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2017 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Substancje niebezpieczne - Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2017 r.

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8916 - JIC/TAHL/Australia Nature’s Care Biotech) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8943 - Intermediate Capital Group/Minimax Viking) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina (Vijlen (ChNP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Okresowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 lipca 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8858 - Boeing/Safran/JV (pomocnicze źródła zasilania)) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2018 ‒ Budżet korygujący nr 1

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA