REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat propagowania wspólnych wartości UE poprzez sport

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Alpha Insurance A/S (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) - Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) - EUWT Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8957 - Silver Lake/ZPG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8922 - Phoenix PIB Austria/Farmexim i Help Net Farma) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8887 - Platinum Equity/LifeScan)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8771 - Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie kroków ku urzeczywistnieniu wizji europejskiego obszaru edukacji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie roli młodych ludzi w budowaniu bezpiecznego, spójnego i harmonijnego społeczeństwa w Europie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu prac nad oceną wniosków o odnowienie wygasających w latach 2022, 2023 i 2024 zatwierdzeń substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i RadyTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 12/2018 - „Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE - pomimo poczynionych postępów nie wszystkie cele strategii »Europa 2020« zostaną osiągnięte”

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Substancje niebezpieczne - Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2016 r.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Substancje niebezpieczne - Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w drugiej połowie 2016 r.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2016 r. przez państwa EFTA należące do EOG

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8954 - BPEA/PAI/WFC) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8928 - Francisco Partners/VeriFone) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Publikacja zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) - Właściwe organy - Wykaz właściwych organów, o którym mowa w art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (W wykazie tym wymienione są organy z każdego państwa członkowskiego uprawnione do występowania do jednostki do spraw informacji o pasażerach (JIP) o dane PNR lub o wyniki przetwarzania tych danych lub do otrzymywania takich danych i wyników ich przetwarzania od JIP lub, do celów art. 9 ust. 3 dyrektywy (UE) 2016/681, do zwracania się bezpośrednio do JIP w dowolnym państwie członkowskim wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne w nagłych przypadkach)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z elektrowni jądrowej Wylfa Newydd (dwa reaktory UK-ABWR), znajdującej się w Walii w Zjednoczonym Królestwie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca planu modyfikacji trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu Pile Fuel Cladding Silo, znajdującego się w Sellafield w Zjednoczonym Królestwie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8914 - One Equity Partners/Walki Holding)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA