REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-402/15: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2018 r. - Polska / Komisja [EFRR - Odmowa przyznania wkładu finansowego na realizację dużego projektu - Artykuł 41 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 - Ocena wkładu dużego projektu w osiągnięcie celów programu operacyjnego - Artykuł 41 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 - Przekroczenie terminu]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-85/16: Wyrok Sądu z dnia1 marca 2018 r. - Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Położenie dwóch równoległych pasków na bucie) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego składającego się z dwóch równoległych pasków na bucie - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający trzy równoległe paski na bucie - Względna podstawa odmowy rejestracji - Naruszenie renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-140/16: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2018 r. - Le Pen/Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Kompetencje sekretarza generalnego - Ciężar dowodu - Obowiązek uzasadnienia - Nadużycie władzy - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Równość traktowania)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-438/16: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2018 r. - Altunis / EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy CIPRIANI - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOTEL CIPRIANI - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001)]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-462/16: Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2018 r. - Portugalia / Komisja [EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Pomoc obszarowa - Wydatki poniesione przez Portugalię - Uzasadnione oczekiwania - Artykuł 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 - Artykuł 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 - Proporcjonalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-624/16: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2018 r. - Gollnisch/Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Kompetencje sekretarza generalnego - Electa una via - Prawo do obrony - Ciężar dowodu - Obowiązek uzasadnienia - Uzasadnione oczekiwania - Prawa polityczne - Równość traktowania - Nadużycie władzy - Niezależność posłów - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Proporcjonalność)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-629/16: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2018 r. - Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Odzwierciedlenie pozycji z dwóch równoległych pasków na bucie) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego składającego się z dwóch równoległych pasków na bucie - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający trzy równoległe paski na bucie - Względna podstawa odmowy rejestracji - Naruszenie renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-665/16: Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2018 r. - Cinkciarz.pl / EUIPO (€$) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego €$ - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-764/16: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2018 r. - Paulini/EBC (Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Coroczny przegląd wynagrodzeń i dodatków - Zgodność wytycznych z prawem - Metoda obliczania - Uwzględnienie okresów zwolnienia chorobowego - Uwzględnienie działalności w charakterze przedstawiciela personelu - Zasada niedyskryminacji)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-843/16: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2018 r. - dm-drogerie markt / EUIPO - Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Foto Paradies - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-855/16: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2018 r. - Fertisac / ECHA (REACH - Opłata należna za rejestrację substancji - Ulga przyznana MŚP - Weryfikacja przez ECHA oświadczenia dotyczącego rozmiaru przedsiębiorstwa - Decyzja nakładająca należność administracyjną - Zalecenie 2003/361/WE - Przekroczenie pułapów finansowych - Pojęcie „powiązanego przedsiębiorstwa”)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-6/17: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2018 r. - Equivalenza Manufactory / EUIPO - ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy LABELL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-103/17: Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2018 r. - Recordati Orphan Drugs / EUIPO - Laboratorios Normon (NORMOSANG) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego NORMOSANG - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy NORMON - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i art. 8 ust. 1 i 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-159/17: Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2018 r. - Claro Sol Cleaning / EUIPO - Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Claro Sol Facility Services desde 1972 - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy SOL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-230/17: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2018 r. - Rstudio / EUIPO - Embarcadero Technologies (RSTUDIO) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy RSTUDIO - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ER/STUDIO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-35/18: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2018 r. - La Marchesiana/EUIPO - Marchesi Angelo (MARCHESI)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-41/18: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2018 r. - Autoridad Portuaria de Vigo / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-64/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Alfamicro / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-81/18: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2018 r. - Barata / Parlament

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-93/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. - International Skating Union / Komisja

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-95/18: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2018 r. - Gollnisch / Parlament

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-104/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. - Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-106/18: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2018 r. - Laverana / EUIPO - Agroecopark (VERA GREEN)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-117/18: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2018 - Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-118/18: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2018 - Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA