REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8779 - PAI Partners/Albéa) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-401/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 maja 2017 r. w sprawie T-899/16, Double „W” Enterprises Ltd/Królestwo Hiszpanii, wniesione w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Double „W” Enterprises Ltd

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-468/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 maja 2017 r. w sprawie T-223/15, Morton’s of Chicago / EUIPO, wniesione w dniu 3 sierpnia 2017 r. przez Morton’s of Chicago Inc.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-520/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie T-470/16, X-cen-tek GmbH & Co. KG. / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 30 sierpnia 2017 r. przez X-cen-tek GmbH & Co. KG

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-614/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 24 października 2017 r. - Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella S.L. i Juan Ramón Cuquerella Montagud

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-627/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda (Słowacja) w dniu 8 listopada 2017 r. - ZSE Energia a.s. / RG

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-633/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) w dniu 10 listopada 2017 r. - Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-640/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) w dniu 16 listopada 2017 r. - Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-661/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 27 listopada 2017 r. - M.A.; S.A.; A.Z. / International Protection Appeals Tribunal; Minister for Justice and Equality; Attorney General; Irlandia

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-665/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2017 r. w sprawie T-247/16, Trasta Komercbanka AS i in. / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 27 listopada 2017 r. przez Komisję Europejską

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-669/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2017 r. w sprawie T-247/16, Trasta Komercbanka AS i in. / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 28 listopada 2017 r. przez Trasta Komercbanka AS, Ivana Fursina, Igorsa Buimistersa, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-670/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu] (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 września 2017 r. w sprawie T-327/15, Republika Grecka / Komisja Europejska, wniesione w dniu 20 listopada 2017 r. przez Republikę Grecką

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-460/14: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - AETMD / Rada (Dumping - Przetworzona lub zakonserwowana kukurydza cukrowa w postaci ziaren pochodząca z Tajlandii - Częściowy przegląd okresowy - Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego - Stowarzyszenie reprezentujące producentów Unii - Naruszenie praw proceduralnych - Prawo do obrony)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-136/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - EvropaĂŻki Dynamiki / Parlament [Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Zapytania ofertowe dotyczące wszystkich części zamówienia, których dotyczy przetarg - Odmowa dostępu - Brak indywidualnej i konkretnej analizy wnioskowanych dokumentów - Wyjątek dotyczący ochrony bezpieczeństwa publicznego - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Wyjątek dotyczący ochrony prywatności - Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji - Ogólne domniemanie - Nierozsądny nakład pracy]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-164/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - European Dynamics Luxembourg i EvropaĂŻki Dynamiki/Parlament (Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Świadczenie zewnętrznych usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz agencji Unii - Klasyfikacja oferenta w procedurze kaskadowej - Kryteria udzielenia zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - Odpowiedzialność pozaumowna)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-314/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Grecja / Komisja (Pomoc państwa - Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstwa, które zawarło umowę koncesji na wykorzystywanie terminali kontenerowych w porcie w Pireusie - Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Pojęcie pomocy państwa - Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych - Efekt zachęty pomocy - Konieczność pomocy - Ustalanie kwoty pomocy)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-497/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Oltis Group / Komisja [Badania i rozwój - Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 2014-2020 (Horizon 2020) - Pobudzanie i koordynacja inwestycji Unii w badania i innowacje w sektorze kolejowym - Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail - Status członka stowarzyszonego wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail - Zaproszenie do zgłaszania kandydatur - Odrzucenie kandydatury - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-692/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - HTTS / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - Zamrożenie środków finansowych - Obowiązek uzasadnienia - Odpowiedzialność pozaumowna - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-712/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Crédit mutuel Arkéa / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Ostrożnościowy nadzór skonsolidowany - Nadzorowana grupa - Instytucje trwale powiązane z organizmem centralnym - Artykuł 2 ust. 21 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 468/2014 - Artykuł 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 - Wymogi w zakresie funduszy własnych - Artykuł 16 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1024/2013]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-52/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Crédit mutuel Arkéa/EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Ostrożnościowy nadzór skonsolidowany - Nadzorowana grupa - Instytucje trwale powiązane z organizmem centralnym - Artykuł 2 ust. 21 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 468/2014 - Artykuł 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 - Wymogi w zakresie funduszy własnych - Artykuł 16 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1024/2013]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-114/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Delfin Wellness / EUIPO - Laher (Kabiny na podczerwień i sauny) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowane wzory wspólnotowe przedstawiające kabiny na podczerwień i sauny - Wzory wcześniejsze - Podstawa unieważnienia - Brak nowości - Artykuł 5 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Ujawnienie wcześniejszych wzorów przed datą pierwszeństwa - Artykuł 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 6/2002 - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-280/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - GeoClimaDesign / EUIPO - GEO (GEO) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy GEO - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Brak charakteru opisowego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-482/16 RENV: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Arango Jaramillo i in. / EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Termin do wniesienia skargi - Rozsądny termin - Emerytury i renty - Nowelizacja z 2008 r. - Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy - Proporcjonalność - Obowiązek uzasadnienia - Pewność prawa - Odpowiedzialność - Krzywda)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA