REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-575/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Martinez De Prins i in. / ESDZ (Służba publiczna - Urzędnicy - Pracownicy - Wynagrodzenie - Personel ESDZ pełniący służbę w państwie trzecim - Artykuł 10 załącznika X do regulaminu pracowniczego - Coroczna ocena dodatku ze względu na warunki życia - Decyzja w sprawie obniżenia dodatku ze względu na warunki życia w Ghanie z 25 na 20 % - Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-577/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Campo i in./ESDZ (Służba publiczna - Urzędnicy - Pracownicy - Wynagrodzenie - Personel ESDZ zatrudniony w państwie trzecim - Artykuł 10 załącznika X do regulaminu pracowniczego - Coroczna ocena dodatku ze względu na warunki życia - Decyzja o obniżeniu dodatku ze względu na warunki życia w Czarnogórze z 15 do 10 % - Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-592/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - HQ/CPVO (Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa na czas określony - Decyzja o nieprzedłużeniu - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek staranności - Zasada dobrej administracji - Prawo do bycia wysłuchanym - Mobbing - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-602/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - CJ/ECDC (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postepowanie w sprawie oceny w 2012 r. - Sporządzenie - Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji zamykającej sprawozdanie z oceny)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-611/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Trautmann/ESDZ (Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Dodatki rodzinne - Dodatek edukacyjny - Artykuł 15 załącznika X do regulaminu pracowniczego - Warunki przyznania - Artykuł 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Regularne uczęszczanie w pełnym wymiarze czasu do płatnej placówki nauczania - Artykuł 85 regulaminu pracowniczego - Zwrot nienależnych kwot - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do bycia wysłuchanym)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-692/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - CJ / ECDC [Służba publiczna - Personel kontraktowy - Umowa na czas określony - Artykuł 47 lit. b) WZIP - Stwierdzenie nieważności decyzji o przedterminowym rozwiązaniu umowy - Artykuł 266 TFUE - Wykonanie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej - Przyjęcie nowej decyzji o przedterminowym rozwiązaniu umowy - Skutek wsteczny]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-700/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Laboratorios Ern / EUIPO - Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SLIMDYNAMICS - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy DYNAMIN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo towarów - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-703/16 RENV: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - CJ/ECDC (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Umowa na czas określony - Wcześniejsze rozwiązanie - Artykuł 47 lit. b) ppkt ii) WZIP - Sposoby wypowiedzenia - Odpowiedzialność - Krzywda)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-828/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Consejo Regulador „Torta del Casar” / EUIPO - Consejo Regulador „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego QUESO Y TORTA DE LA SERENA - Ochrona nazwy pochodzenia „Torta del Casar” - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 2 ust. 3, art. 3 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-912/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - RRTec / EUIPO - Mobotec (RROFA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego RROFA - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ROFA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-4/17: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. - Coedo Suárez/Rada (Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie z urzędu w stan spoczynku - Wniosek o uznanie zawodowego podłoża niepełnosprawności - Zakwalifikowanie wniosku jako zażalenia - Rozsądny termin - Nieprawidłowe postępowanie poprzedzające wniesienie skargi - Niedopuszczalność - Odpowiedzialność)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-217/11 REV: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2017 r. - Staelen / Rzecznik Praw Obywatelskich (Odpowiedzialność pozaumowna - Skarga o wznowienie postępowania - Skutki późniejszego wyroku Trybunału uchylającego w części wyrok Sądu - Brak nowych okoliczności faktycznych - Niedopuszczalność)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-252/15: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 listopada 2017 r. - Ferrovial i in. / Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - System pomocy przewidziany w hiszpańskim ustawodawstwie podatkowym - Przepis dotyczący podatku od osób prawnych umożliwiający przedsiębiorstwom hiszpańskim amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach zagranicznych - Nowa wykładnia urzędowa - Włączenie udziałów w zagranicznych spółkach holdingowych w system nabycia bezpośredniego - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-902/16: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2017 r. - HeidelbergCement / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Koncentracje - Rynek cementu szarego w Chorwacji - Decyzja o wszczęciu etapu szczegółowego badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 139/2004 - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt przygotowawczy - Niedopuszczalność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-907/16: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2017 r. - Schwenk Zement/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Koncentracje - Rynek szarego cementu w Chorwacji - Decyzja o wszczęciu etapu szczegółowego badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 139/2004 - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt przygotowawczy - Niedopuszczalność]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-148/17: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Troszczynski / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Częściowa oczywista niedopuszczalność - Częściowe umorzenie postępowania)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-381/17: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Acsen / Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dyrektywa 2011/35/UE - Łączenie spółek akcyjnych - Nieważność łączenia - Brak rozróżnienia między bezwzględną a względną nieważnością łączenia - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-669/17: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2017 r. - Hernando AvendaĂąo i in./SRB

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-735/17: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2017 r. - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de EspaĂąa/SRB

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-745/17: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2017 r. - Kerkosand / Komisja

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-754/17: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2017 r. - Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / Komisja

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-779/17: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2017 r. - United Wineries/EUIPO - CompaĂąía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-781/17: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2017 r. - Kraftpojkarna / Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-782/17: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2017 r. - Wuxi Saijing Solar / Komisja

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-783/17: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2017 r. - GE Healthcare / Komisja

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA