REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-123/16: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2017 r. - Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy BURLINGTON - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE - Wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe BURLINGTON ARCADE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001] - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-125/16: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2017 r. - Léon Van Parys / Komisja (Unia celna - Przywóz bananów pochodzących z Ekwadoru - Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych - Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych - Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniej wydanej decyzji - Rozsądny termin)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-250/16 P: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2017 r. - Spadafora/Komisja (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako niedopuszczalnej i jako oczywiście bezzasadnej - Żądanie stwierdzenia nieważności - Stanowisko kierownika wydziału doradztwa prawnego w OLAF - Postępowanie w sprawie naboru - Komisja preselekcyjna - Nieumieszczenie na krótkiej liście kandydatów rekomendowanych do końcowej rozmowy kwalifikacyjnej z organem powołującym - Bezstronność - Żądanie odszkodowawcze - Utrata szansy - Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-332/16: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Colgate-Palmolive / EUIPO (360o) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego 360o - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-333/16: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Colgate-Palmolive / EUIPO (360o) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 360o - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-622/16: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - sheepworld / EUIPO (Alles wird gut) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Alles wird gut - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-728/16: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2017 r. - Tuerck/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych - Aprecjacja kapitału między datą wniosku o przeniesienie uprawnień a datą rzeczywistego przeniesienia)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-815/16: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2017 r. - For Tune/EUIPO - Simplicity trade (opus AETERNATUM) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego opus AETERNATUM - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy OPUS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-893/16: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2017 r. - Xiaomi / EUIPO - Apple (MI PAD) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MI PAD - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy IPAD - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Podobieństwo towarów i usług}

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-562/15: Postanowienie Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Federcaccia Toscana i in. / Komisja (Środowisko naturalne - Ochrona dzikiego ptactwa - Gatunki łowne - Warunki, które muszą być spełnione przez krajowe przepisy łowieckie - Harmonizacja kryteriów stosowania art. 7 ust. 4 dyrektywy 2009/147/WE - Okres zakazu polowań w Toskanii)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-702/15: Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. - BikeWorld / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Reprezentowanie przez adwokata niebędącego osobą trzecią - Niedopuszczalność)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-886/16: Postanowienie Sądu z dnia 23 listopada 2017 r. - Nf Nails In Vogue/EUIPO - Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Uchylenie zaskarżonej decyzji - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-91/17: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2017 r. - L / Parlament

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-737/17: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2017 r. - Wattiau / Parlament

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-740/17: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2017 r. - DEI / Komisja

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-746/17: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2017 r. - TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-747/17: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2017 r. - UPF / Komisja

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-751/17: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2017 r. - Commune de Fessenheim i in. / Komisja

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-755/17: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2017 r. - Republika Federalna Niemiec / ECHA

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-757/17: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2017 r. - Kerstens/Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-761/17: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2017 r. - UR/Komisja

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-770/17: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2017 r. - Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-775/17: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2017 r. - Estampaciones Rubí/Komisja

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-778/17: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2017 r. - Autostrada Wielkopolska / Komisja

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-784/17: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2017 r. - Strabag Belgium / Parlament

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA