REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-496/16: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Niemcy) - wykonanie europejskich nakazów aresztowania wydanych przeciwko Pálowi Aranyosiemu (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW - Europejski nakaz aresztowania - Podstawy odmowy wykonania - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 4 - Zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania - Warunki pozbawienia wolności w wydającym nakaz państwie członkowskim - Stwierdzenie nieważności europejskiego nakazu aresztowania przez wydający nakaz organ sądowy - Pytanie o charakterze hipotetycznym - Umorzenie postępowania)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-615/16: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia - Giovanna Judith Kerr / Fazenda Pública [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 15 ust. 2 i art. 135 ust. 1 lit. f) - Prawa do korzystania z nieruchomości - Zwolnienia - Zakres stosowania - Pojęcie „pośrednictwa”]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-131/17: Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo do Porto - Portugalia) Hélder José Cunha Martins / Fundo de Garantia Automóvel (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 47 - Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu - Brak pytania dotyczącego uregulowania prawa Unii innego niż karta praw podstawowych - Brak właściwości Trybunału)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-232/17: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság - Węgry) - VE / WD (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego i prawnego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-243/17: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP / António da Silva Rodrigues [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Artykuł 3 ust. 1 - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - Pojęcie „programu wieloletniego” - Zakres stosowania]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-259/17: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság - Węgry) - Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi / Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 ust. 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Ochrona konsumentów - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Umowa kredytu oparta na walucie obcej - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-314/17: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad - Bułgaria) - „Geocycle Bulgaria” EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Zasady neutralności podatkowej i skuteczności - System odwrotnego obciążenia - Odmowa prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT dotycząca odbiorcy faktury - Decyzja organów podatkowych obciążająca podatkiem nabywcę rzeczy]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-486/17: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Włochy) - Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, towary i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 4 - Kwoty progowe dla zamówień publicznych - Zamówienia mogące mieć niewątpliwe znaczenie transgraniczne - Wniosek oczywiście niedopuszczalny)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-453/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie T-647/16 Camerin / Parlament, wniesione w dniu 27 lipca 2017 r. przez Laurę Camerin

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-467/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2017 r. w sprawie T-172/17, SocietĂ  agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss/ Parlament i Rada, wniesione w dniu 1 sierpnia 2017 r. przez SocietĂ  agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-593/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 13 października 2017 r. - Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-624/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 6 listopada 2017 r. - postepowanie karne / Tronex BV

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-629/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 18 października 2017 r. - J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-637/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalia) w dniu 15 listopada 2017 r. - Cogeco Communications Inc / Sport TV Portugal i in.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-662/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 27 listopada 2017 r. - E.G. / Republika Słowenii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-663/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2017 r. w sprawie T-247/16, Fursin i in. / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 24 listopada 2017 r. przez Europejski Bank Centralny

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-664/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos (Grecja) w dniu 27 listopada 2017 r. - Ellinika Nafpigeia AE / Panagiotis Anagnostopoulos i in.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-401/11 P RENV-RX: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Missir Mamachi di Lusignano i in. / Komisja (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Zabójstwo urzędnika i jego małżonki - Zasada zgodności pomiędzy wnioskiem, zażaleniem i skargą w sprawach odszkodowawczych - Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa personelu w służbie Unii - Związek przyczynowy - Szkoda majątkowa - Odpowiedzialność in solidum - Uwzględnienie świadczeń przewidzianych w regulaminie pracowniczym - Krzywda - Odpowiedzialność instytucji za krzywdę doznaną przez zmarłego urzędnika - Odpowiedzialność instytucji za krzywdę doznana przez następców prawnych zmarłego urzędnika)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-249/15: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2017 r. - JT / EUIPO - Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego QUILAPAYÚN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Znak towarowy powszechnie znany - Artykuł 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Właściciel znaku towarowego}

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-771/15: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2017 r. - Hochmann Marketing / EUIPO - BitTorrent (bittorrent) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy bittorrent - Artykuł 76 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr207/2009 [obecnie art. 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Nieuwzględnienie dowodów przedstawionych przed Wydziałem Unieważnień - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-35/16: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2017 r. - Sony Computer Entertainment Europe / EUIPO - Vieta Audio (Vita) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Vita - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w odniesieniu do danych towarów - Obowiązek uzasadnienia}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-61/16: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Coca-Cola / EUIPO - Mitico (Master) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Master - Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Coca Cola i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy C - Względna podstawa odmowy rejestracji - Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych - Dowody dotyczące handlowego wykorzystania oznaczenia zawierającego zgłoszony znak towarowy poza Unią - Logiczne wnioski - Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniej wydanej decyzji - Artykuł 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 72 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-120/16: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2017 r. - Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy Burlington - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE - Wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe BURLINGTON ARCADE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-121/16: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2017 r. - Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy BURLINGTON THE ORIGINAL - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE - Wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe BURLINGTON ARCADE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-122/16: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2017 r. - Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy Burlington - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE - Wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe BURLINGTON ARCADE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA