REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-547/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-612/15, Basic Net / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Przedstawienie trzech wertykalnych pasków), wniesione w dniu 18 września 2017 r. przez Basic Net SpA

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-566/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) w dniu 26 września 2017 r. - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-581/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 4 października 2017 r. - Martin Wächtler / Finanzamt Konstanz

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-585/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 5 października 2017 r. - Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-605/17: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2017 r. - Komisja Europejska / Republika Słowacka

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-609/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Työtuomioistuin (Finlandia) w dniu 24 października 2017 r. - Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-610/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Työtuomioistuin (Finlandia) w dniu 24 października 2017 r. - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-627/15: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 4 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Câmpulung - Rumunia) - Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu / SC Banca Transilvania SA, dawniej SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA - sucursala Câmpulung

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-2/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Stuttgart - Niemcy) - Staatsanwaltschaft Stuttgart / J. S. R.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-346/16: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 20 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kehl - Niemcy) - C, przy udziale: Staatsanwaltschaft Offenburg

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-19/17: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 24 października 2017 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu - Polska) - Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego / Gmina Trzebnica

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-74/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf - Niemcy) - Jonathan Heintges / Germanwings GmbH

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-196/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Kathrin Meyer / TUIfly GmbH

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-276/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Michael Siegberg / TUIfly GmbH

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-400/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Dolj - Rumunia) - Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă / SC Bancpost SA, SC Bancpost SA - sucursala Dolj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-418/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg - Niemcy) - Andreas Fabri, Elisabeth Mathes / Sun Express Deutschland GmbH

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-140/15: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2017 r. - Aurora/CPVO - SESVanderhave (M 02205) [Ochrona odmian roślin - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa - Odmiana buraka cukrowego M 02205 - Artykuł 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2100/94 - Artykuł 7 rozporządzenia nr 2100/94 - Charakter odrębny odmiany roślin - Badanie techniczne - Postępowanie przed Izbą Odwoławczą - Obowiązek zbadania w sposób staranny i bezstronny wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku - Kompetencje o charakterze reformatoryjnym]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-452/15: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. - Petrov i in. / Parlament (Poseł do Parlamentu Europejskiego - Odmowa wstępu do budynków Paramentu - Obywatele państwa trzeciego - Artykuł 21 Karty praw podstawowych - Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne - Dyskryminacja ze względu na narodowość - Dopuszczalność zarzutu - Dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne - Równość traktowania - Nadużycie władzy)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-618/15: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. - Voigt / Parlament (Poseł do Parlamentu Europejskiego - Odmowa udostępnienia pomieszczeń Paramentu - Obywatele państwa trzeciego - Odmowa wstępu do budynków Paramentu - Artykuł 21 Karty praw podstawowych - Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne - Dyskryminacja ze względu na narodowość - Dopuszczalność zarzutu - Dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-403/16: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. - Stada Arzneimittel / EUIPO - Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Immunostad - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ImmunoStim - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo znaków towarowych - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Istotna część właściwego kręgu odbiorców - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-465/16: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. - Cotécnica / EUIPO - Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego cotecnica OPTIMA - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy visán Optima PREMIUM PETFOOD - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-558/16: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2017 r. - von Blumenthal i in. / EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Reforma systemu wynagradzania i awansu płacowego EBI - Zarzut niezgodności z prawem - Równość traktowania - Odpowiedzialność)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-617/16: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2017 r. - PF/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. - Artykuł 43 i art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Obowiązek uzasadnienia - Porównanie osiągnięć - Posługiwanie się językami w ramach zadań wykonywanych przez administratorów zatrudnionych do zadań lingwistycznych i przez administratorów zatrudnionych do zadań innych niż lingwistyczne - Usprawiedliwione nieobecności - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-652/16 P: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2017 r. - HD/Parlament (Odwołanie - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Dodatki rodzinne - Dodatek edukacyjny - Zakaz równoczesnego pobierania dodatków tego samego rodzaju - Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - Ochrona danych osobowych - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-771/16: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2017 r. - Toontrack Music / EUIPO (EZMIX) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EZMIX - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Równość traktowania i zasada dobrej administracji}

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA