REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia nr 5/2017 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Wyrok Trybunału z dnia 13 września 2017 r. w sprawie E-15/16 - Yara International ASA przeciwko rządowi Norwegii (Swoboda przedsiębiorczości - art. 31 i 34 EOG - Konieczność - Krajowe przepisy dotyczące transferu wewnątrzgrupowego - Zrównoważony podział kompetencji podatkowych - Wyjątek od straty finansowej - Ryzyko unikania opodatkowania - Całkowicie sztuczna konstrukcja - Zakaz nadużywania prawa)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8757 - Nordic Capital/Alloheim) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8781 - Waterland/De Nederlandse Energie Maatschappij) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 2/2018 - „Skuteczność zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do banków”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8718 - Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 lutego 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie zabezpieczeń i wyjątków na mocy art. 89 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w kontekście wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków oraz powiązane działania w ramach planu pracy Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na 2018 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8736 - Toohil Telecom/Eircom) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8693 - EDF/Canadian Solar/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-542/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 5 lipca 2017 r. w sprawie T-3/16, Allstate Insurance Company / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 14 września 2017 r. przez Allstate Insurance Company

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-545/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 18 września 2017 r. - Mariusz Pawlak przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA