REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2018/16, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/12, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/12 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8694 - Hochtief/Abertis)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8749 - Verdane/Vitruvian/EasyPark) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8701 - Edison/GNVI)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-98/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona - Hiszpania) - María BegoĂąa Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 97/81/WE - Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Pracownicy płci męskiej i pracownicy płci żeńskiej - Równość traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego - Dyrektywa 79/7/EWG - Artykuł 4 - Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy o charakterze wertykalnym - Świadczenie z tytułu bezrobocia - Uregulowanie krajowe wyłączające okresy składkowe odnoszące się do nieprzepracowanych dni dla celów ustalenia okresu wypłaty świadczenia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-489/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin - Niemcy) - CTL Logistics GmbH / DB Netz AG (Odesłanie prejudycjalne - Transport kolejowy - Dyrektywa 2001/14/WE - Opłaty za infrastrukturę - Pobieranie opłat - Krajowy organ kontrolny czuwający nad zgodnością opłat za infrastrukturę z tą dyrektywą - Umowa użytkowania infrastruktury zawarta między zarządcą infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwem kolejowym - Zasada niedyskryminacji - Zwrot opłat bez udziału tego organu i poza procedurami odwoławczymi wymagającymi jego udziału - Uregulowanie krajowe pozwalające sądowi cywilnemu na ustalenie właściwej kwoty w wypadku opłat niezgodnych z zasadą słuszności)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-649/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. - TV2/Danmark A/S / Komisja Europejska, Królestwo Danii, Viasat Broadcasting UK Ltd (Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Publiczna usługa nadawcza - Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark - Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych - Wyrok Altmark)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-656/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. - Komisja Europejska / TV2/Danmark A/S, Królestwo Danii, Viasat Broadcasting UK Ltd (Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Publiczna usługa nadawcza - Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark - Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-657/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. - Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Komisja Europejska, Królestwo Danii (Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Publiczna usługa nadawcza - Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark - Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych - Wyrok Altmark)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-46/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - Valsts ieņēmumu dienests / „LS Customs Services” SIA [Odesłanie prejudycjalne - Unia celna - Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 - Wspólnotowy kodeks celny - Towary niewspólnotowe - Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego - Usunięcie spod dozoru celnego towarów podlegających należnościom celnym przywozowym - Ustalanie wartości celnej - Artykuł 29 ust. 1 - Warunki stosowania metody opartej na wartości transakcyjnej - Artykuły 30 i 31 - Wybór metody ustalania wartości celnej - Obowiązek uzasadnienia przez organy celne wyboru przyjętej metody]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-204/16 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. - SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1238/2013 - Artykuł 3 - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło antydumpingowe - Zwolnienie przywozu stanowiącego przedmiot przyjętego zobowiązania - Rozdzielny charakter]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-205/16 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. - SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Odwołanie - Subsydia - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1239/2013 - Artykuł 2 - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło wyrównawcze - Zwolnienie przywozu stanowiącego przedmiot przyjętego zobowiązania - Rozdzielny charakter]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-217/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon - Grecja) - Komisja Europejska / Dimos Zagoriou (Odesłanie prejudycjalne - Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zwrotu przyznanych kwot stanowiąca tytuł egzekucyjny - Artykuł 299 TFUE - Postępowanie egzekucyjne - Środki egzekucji - Ustalenie sądu krajowego właściwego w przedmiocie sporu z zakresu postępowania egzekucyjnego - Ustalanie osoby, na której ciąży zobowiązanie pieniężne - Przesłanki stosowania krajowych przepisów proceduralnych - Autonomia proceduralna państw członkowskich - Zasady równoważności i skuteczności)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-227/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - Niderlandy) - Jan Theodorus Arts / Veevoederbedrijf Alpuro BV [Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Wspólna polityka rolna - Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 - System płatności jednolitych - Hodowca cieląt, który zawarł umowę integracyjną - Klauzula umowna, na podstawie której płatność jednolita zostaje przekazana przedsiębiorstwu integracyjnemu - Dopuszczalność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA