REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018-2019 ( Dz.U. C 446 z 29.12.2017 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - pierwszy suplement do 36. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8723 - Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8731 - COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa ConcessionĂ ria)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8707 - CPPIB/Allianz/GNF/GNDB)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39740 - Wyszukiwarka Google (Shopping) - Sprawozdawca: Cypr

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39740 - Wyszukiwarka Google (Shopping) - Sprawozdawca: Cypr

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Sprawa AT.39740 - Wyszukiwarka Google (porównywarka cen))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 27 czerwca 2017 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39740 - Wyszukiwarka Google (Shopping)) (notyfikowana jako dokument numer C(2017)4444)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2018 - Programy proste - Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2018 - Programy, w których uczestniczy wiele państw - Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonych na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8715 - CVC/TMF) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina [Cairanne (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Irlandia planuje przyjąć na podstawie art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Środki wprowadzone przez Irlandię na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, o których mowa w motywie 1 decyzji C(2017) 2898 z dnia 8 maja 2017 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Dni wolne od pracy w 2018 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8664 - WME IMG/Perform/PIMGSA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA