REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-245/15: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. - Kłymenko / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek uzasadnienia - Podstawa prawna - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do obrony - Prawo własności - Prawo do dobrego imienia - Proporcjonalność - Ochrona praw podstawowych równorzędna z ochroną praw podstawowych zagwarantowaną w Unii - Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-246/15: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. - Ivanyushchenko / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-263/15: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. - Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Komisja (Pomoc państwa - Infrastruktura lotniskowa - Finansowanie publiczne przyznane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz portu lotniczego Gdynia-Kosakowo - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Cofnięcie decyzji - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Zmiana przepisów prawnych - Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-668/15: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. - Jema Energy / Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (Publiczne zamówienia na dostawy - Postępowanie przetargowe - Dostawa systemu przekształcania zasilania w energię elektryczną za pomocą przyspieszonej sieci - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Przejrzystość - Pewność prawa - Równość traktowania - Proporcjonalność)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-129/16: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. - Claranet Europe / EUIPO - Claro (claranet) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego claranet - Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu CLARO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-271/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. - Pempe / EUIPO - Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS - Wcześniejsze unijne, słowny i graficzny, znaki towarowe MARSHALL i Marshall AMPLIFICATION - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Dopuszczalność żądania dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-419/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Carrera Brands / EUIPO - Autec (Carrera) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Carrera - Artykuł 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Dopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Klauzula o niekwestionowaniu ważności praw - Orzeczenia sądów krajowych - Nadużycie prawa - Zasada 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 71 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] - Wniosek o zawieszenie postępowania przed EUIPO}

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-456/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Galletas Gullón / EUIPO - Hug (GULLON DARVIDA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GULLON DARVIDA - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe DAR VIDA - Przedstawienie dokumentów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 017/1001] - Zasada 19 ust. 1 i zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] - Zasada 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-458/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Acquafarm / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna - Rybołówstwo - Program operacyjny finansowany przez Unię - Uregulowania Unii zakazujące przywozu skorupiaków z Australii - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom - Zaniechanie podjęcia działań - Uzasadnione oczekiwania)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-555/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. - Teeäär / EBC (Służba Publiczna - Personel EBC - Wsparcie w procesie zmiany pracy - Brak kompetencji organy wydającego akt niekorzystny - Zasady dobrej administracji w zarządzaniu personelem - Szkoda majątkowa i krzywda)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-586/16: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. - Vincenti/EUIPO (Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. - Brak sprawozdań z oceny w związku z niezdolnością do pracy wskutek choroby - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-667/16 P: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. - De Meyer i in./Komisja (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. - Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i szefów służb - Pominięcie nazwisk skarżących - Obowiązek uzasadnienia - Brak naruszenia prawa - Brak przeinaczenia środków dowodowych - Wniosek o wyłączenie sędziego)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-668/16 P: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. - HL przeciwko Komisja (skopiować słowa kluczowe bez cudzysłowia)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-684/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. - Ciarko / EUIPO - Maan (Okap kuchenny) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający okap kuchenny - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Brak innego całościowego wrażenia - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-722/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Mapei / EUIPO - Steenfabrieken Vandersanden (zerø) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego zero - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZERO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-723/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Mapei / EUIPO - Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego RE-CONzerø - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZERO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-767/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. - Nanogate / EUIPO (metals) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego metals - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-802/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. - Endoceutics / EUIPO - Merck (FEMIBION) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy FEMIBION - Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Dowód rzeczywistego używania znaku towarowego - Kwalifikacja towarów, co do których wykazano rzeczywiste używanie]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-194/13 OST: Postanowienie Sądu z dnia 18 października 2017 r. - United Parcel Service / Komisja (Artykuł 165 regulaminu postępowania - Brak rozstrzygnięcia - Interwencja popierająca stronę przegrywającą - Koszty związane z interwencją - Zmiana żądań w toku postępowania)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-511/14: Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2017 r. - Novartis Europharm / Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Zoledronic acid Teva Generics - kwas zoledronowy - Okres ochrony produktu leczniczego Aclasta zawierającego substancję czynną kwas zoledronowy - Cofnięcie zaskarżonego aktu - Umorzenie postępowania)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-570/15: Postanowienie Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Federcaccia della Regione Liguria i in. / Komisja (Środowisko naturalne - Ochrona dzikiego ptactwa - Gatunki łowne - Warunki, które muszą być spełnione przez krajowe przepisy łowieckie - Harmonizacja kryteriów stosowania art. 7 ust. 4 dyrektywy 2009/147 /WE - Okres zakazu polowań w Ligurii)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-833/16: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2017 r. - Karp / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Służba publiczna - Personel kontraktowy - Zaszeregowanie - Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt przygotowawczy - Przedwczesne zażalenie - Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi - Niedopuszczalność)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-619/17: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2017 r. - de la Fuente Martín i in. / SRB

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-653/17: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. - Relea Álvarez i in. / SRB

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-666/17: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2017 r. - NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA